Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Reviderad norm SSF 1084 utgåva 2 - Norm avseende märksystem för arbetsfordon och maskiner

Märkning av fordon och maskiner är ett sätt att förebygga stöld samt underlätta identifiering av stulna objekt. Med ett märksystem enligt denna norm, kopplat till objektsregister och som används enligt leverantörens instruktioner, kan spårbarheten till objektets ägare säkerställas.

Sammanfattning av de huvudsakliga ändringarna i denna utgåva jämfört med den tidigare utgåvan (SSF 1084 utgåva 1, 2016):

  • Titeln ändrad
  • Krav på databas borttaget.
  • Krav på leverantör borttaget.
  • Avsnitt 8 Utvärdering och provning borttaget.
  • Avsnitt 9 Åtkomst – sökning i databas borttaget.
  • Avsnitt 10 Intygande av överensstämmelse ersatt av avsnitt 7 Kravuppfyllelse.

Normen är framtagen av Trafikförsäkringsföreningen (TFF) i ett samarbete mellan TFF/Yrkestrafikgruppen, Larmtjänst och SSF.

Beställ SSF 1084 utgåva 2

SSF 1084 utgåva 2 - Märksystem för arbetsfordon och maskiner

SSF 1084 utg. 2 - Märksystem för arbetsfordon och maskiner

Språk: svenska

Daterad: 2018-03-06

Målgrupp: leverantörer, kravställare, Polis och Tullverket

Mer info