Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Reviderad norm! SSF 210 utg. 3 Elektromekanisk låsanläggning - Projektering och installation

Reviderad norm! SSF 210 utg. 3 Elektromekanisk låsanläggning - Projektering och installation
Normen gäller för fast installerad elektromekanisk låsanläggning. Denna nya utgåva är framtagen för att bl.a. bättre spegla dagens teknik samt för att:

• Få produktkraven refererade till SSF 3522.
• Få tillämpliga delar relaterade till SSF 130 utgåva 8.
• Införa anläggarintyg SSF 1025
Fler viktiga förändringar i utgåva 3 av SSF 210 redovisas i normen.
(SSF 210 ingår i abonnemang
stjänsterna Normer & Regler Inbrottslarm, Låsanläggningar och Inbrottsskydd Mek/El.mek)

Anläggarintyg SSF 1025 (för användning vid installation enligt SSF 210)
I samband med revidering av SSF 210 har ett nytt anläggarintyg tagits fram, ska användas tillsammans med SSF 210 utgåva 3.

(Nytt i abonnemangstjänsterna Normer & Regler Inbrottslarm, Låsanläggningar och Inbrottsskydd Mek/El.mek)