Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

SSF 1084 Norm för märkning av fordon – Klassning, krav och utvärderingsmetoder

Ny norm för märkning ska underlätta identifiering av stulna fordon

Nu är SSF 1084 Norm för märkning av fordon – klassning, krav och utvärderingsmetoder, publicerad. Normen är framtagen för att förebygga stölder samt underlätta identifiering av bland annat fordon och arbetsmaskiner.

Stölder av traktorer, terrängmotorfordon, motorredskap och arbetsmaskiner är ett omfattande problem och kostar företagare och försäkringsbolag stora summor varje år. En avsevärd del av stöldgodset lämnar landet snabbt och det är många gånger svårt att identifiera ägare till fordon och maskiner när de påträffas.

För att minska risken för stölder och även öka möjligheten att kunna identifiera stulet gods har SSF Stöldskyddsföreningen utfärdat normen SSF 1084 på uppdrag av Yrkestrafikgruppen inom Trafikförsäkringsföreningen (TFF). Normen innehåller krav avseende märkning och de databaser som är kopplade till dessa för en säker ägarsökning.