Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Provning

Sedan den 1 januari 2013 har SSF Stöldskyddsföreningen överlåtit hela sin provningsverksamhet till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, i Borås och organisationerna har därmed inlett ett nära samarbete som kommer att stärka den samlade kompetensen inom provning och normer för säkerhetsprodukter.

Samarbetet bidrar till att samla och stärka kompetensen och rusta inför framtiden för provningar av säkerhetsprodukter. Samtidigt stärker SSF sin roll som påverkare och utvecklare av säkerhetsnormer ur såväl ett nationellt som internationellt perspektiv.

SP utför provning av inbrottsskydd på byggprodukter, lås och beslag samt värdeförvaringsenheter. SP är ackrediterade av SWEDAC för ett flertal. läs mer på SP:s hemsida.

Varför SSF anser det är viktigt att prova hos SP och certifiera hos SBSC

Som kund och leverantör av säkerhetsprodukter är det viktigt att den produkt som kommer ut på marknaden håller en hög kvalitet och motsvarar kravställarnas, t ex försäkringsbolagens, krav.

Provning och certifiering av säkerhetsprodukter sker på uppdrag av tillverkare, importörer eller återförsäljare. Produkterna provas enligt den norm eller standard som avser den aktuella produkten, och den talar om vilken kvalitet och prestanda produkten ska uppfylla.

En provningsrapport från SP som visar att produkten uppfyller kraven kan användas som underlag för certifiering av SBSC, Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB.

En provningsrapport visar att den provade produkten uppfyller kravet. Med certifiering säkerställs att de tillverkade produkterna uppfyller kraven. Detta sker genom årliga tillverkningskontroller och uppföljningar. Kontakta certifieringsorganet först när du ska prova och certifiera din produkt.

De produkter, personer och företag som certifierats av SBSC publiceras i SSF Stöldskyddsföreningens produktkatalog Säkerhetsguiden.

Säkerhetsguiden är Sveriges största sammanställning över certifierade och intygade säkerhetsprodukter, personer och företag och är ett viktigt arbetsverktyg som används som vägledning av försäkringsbolag, säkerhetsbranschen, polisen, fastighetsförvaltningar och kommuner m.fl. vid rekommendation, rådgivning och val av säkerhetsprodukter. Säkerhetsguiden ges ut i två utgåvor per år och köps som lösnummer alternativt tecknas som abonnemang.

Uppgifterna finns även att hämta på www.sbsc.se och på www.stoldskyddsforeningen.se

Kontakt

Mats Moberg
08-783 75 18 
mats.moberg@stoldskyddsforeningen.se

För certifiering

Thomas Hallin
thomas.hallin@sbsc.se
Fredrik Backman
fredrik.backman@sbsc.se