Hur kan vi hjälpa till?

Certifieringsorgan

Publicerad: september 30, 2021 (Senast uppdaterad februari 1, 2022)

Certfiering och certifikat

SSF tar fram normer som till stor del är baserade på EN och SS standarder. Normerna beskriver krav kopplade till framför allt säkerhet och funktion i olika produkter, personer och tjänster rörande inbrottsskydd. Kraven kommer exempelvis från Svensk Försäkring, myndigheter och andra aktörer. Olika företag provar sin produkt eller tjänst genom ett certifieringsbolag. När produkten, personen eller tjänsten blivit certifierad så kan vi rekommendera den.

Certifieringsoganens uppgift

Certifieringsorganen är en viktig länk inom normområdet vars uppgift är att bedöma t.ex. om en anläggarfirma, med personer och produkter, kan installera anläggningar som uppfyller ställda krav enligt SSF norm. En kravställare, beställare eller försäkringsgivare ska kunna lita på alla utfärdade certifikat oavsett certifieringsorgan. Därför är ackreditering för certifieringsorgan via (i Sverige) SWEDAC en viktig faktor i detta. Certifieringsorganen utför kontinuerligt revisioner och kontroller av personer, företag och produkter för att verifiera att kraven i respektive SSF-norm fortlöpande uppfylls. Ett certifikat kan dras in om certifieringsorganet upptäcker brister i förhållande till ställda krav i SSF-normer.

Krav på certifieringsorgan

Några exempel på krav ur normen SSF 1130:

  • Krav på ackrediteringar från SWEDAC inom relevanta områden
  • Krav på kompetens och erfarenhet för olika roller
  • Krav på opartiskhet och oberoende
  • Deltagande i normarbete
  • Dokumenterade processer för förtags-, person- och produktcertifiering
  • Rutiner för beslut om utfärdande av certifikat
  • Krav på genomförande av byte av certifieringsorgan
  • Krav på hållbarhetsarbete och ständiga förbättringar

SSF följer årligen upp att certifieringsorganen uppfyller kraven enligt normen SSF 1130. Detta visas genom ett tillstånd certifieringsorgan som SSF utfärdar.

Tillstånd certifieringsorgan

Följande certifieringsorgan uppfyller kraven i SFF 1130 och har tillstånd att certifiera mot SFF-normer.

För detaljerad information om vilka normer tillståndet omfattar klicka på länkarna nedan:

Förteckning över tillstånd SBSC.
Förteckning över tillstånd SCAB.
Förteckning över tillstånd RISE.