Hur kan vi hjälpa till?

Frågor och svar

Hur går vårt normarbetet till? Vad är skillnaden på en norm och en standard? Här försöker vi ge svaren på dina frågor om normarbete. Vår normverksamhet utgör grunden för vår övriga verksamhet. Syftet är att ut aktuella normer inom fysisk och digital säkerhet. Alla grundläggande regelverken ges ut på uppdrag av Svensk Försäkring. Målgruppen är marknadens parter – från försäkringsbolag, kravställare och projektörer till leverantörer och slutanvändare. SSF deltar mycket aktivt inom CEN och CENELEC med Europastandarder och nationellt i SIS och SEK som ligger till grund för innehållet i våra normer.