Godkänd Låsenhet – Grunden i allt runt dörrmiljön

Publicerad: september 10, 2021

SSF 3522 Inbrottsskyddande Låsenhet är grunden för det som vi kallar ”Godkänd Låsenhet”. Sedan början på 2020 finns nu även SSF 3523 Digital Låsenhet som ställer krav på digitala lås enligt samma princip som SSF 3522 idag gör.

Skillnaden mellan SSF 3522 och SSF 3523 är att SSF 3523 klassar egenskaperna för en fjärrmanövrerad låsenhet via internet eller WI-FI där kraven på de mekaniska och elektromekaniska egenskaperna för låsenheten fås i SSF 3522 och där kommunikationen för manövrering och status via tråd, trådlöst internet eller WI-FI adderas till i SSF 3523.

Klassningen av produkter enligt SSF 3522 och SSF 3523 bygger på egenskaper enligt respektive produkts Europastandard, kompletterat med krav och provning av inbrottsskyddande egenskaper samt krav och provning av dyrkning och manipulation, vilka idag saknas i Europastandarderna.

Båda normerna används numera flitigt i olika upphandlingar.