Ny SSF-norm definierar krav på certifieringsorgan

Publicerad: juni 18, 2021 (Senast uppdaterad juli 29, 2021)

Allt fler certifieringsorgan utfärdar eller önskar utfärda certifikat mot krav i SSF:s normer. För att uppnå kvalitet och lika villkor har normen ”SSF 1130 Certifieringsorgan – Krav” tagits fram.

Arbetsgruppen som tagit fram normen har bland andra innefattat representanter från – förutom SSF – Svensk Försäkring samt olika försäkringsbolag, myndigheter, organisationer och företag.

Normen ”SSF 1130 Certifieringsorgan – Krav” visar vilka krav som anses nödvändiga på ett certifieringsorgan för att säkerställa att utfärdade certifikat ska vara utfärdade på ett så lika och kvalitetssäkrat sätt som möjligt. Detta för att kunder och aktörer på marknaden inte ska behöva tvivla på certifikats innehåll och seriositet.

Normen innehåller krav på certifieringsorgan som i sin verksamhet utfärdar certifikat baserade på SSF:s normer. Normen innehåller komplettering eller förtydligande till kraven i SS-EN ISO/IEC 17021 (Ledningssystem), SS-EN ISO/IEC 17024 (Personcertifiering) samt SS- EN ISO/IEC 17065 (Pro-duktcertifiering) som är grunden för certifieringsorgans ackrediteringar.