Nya normer och guidelines för säkrare smarta fastigheter

Publicerad: september 10, 2021

Fastigheter blir i allt högre grad uppkopplade med olika smarta prylar och system. Idag saknas heltäckande regler eller guidelines som sätter nivån för säkerheten i systemen. SSF kommer därför att ta fram normer och guidelines som ska hjälpa både konsumenter och fastighetsägare.

Vi lever i en tid där bostäder och fastigheter fylls med alltfler smarta prylar och uppkopplade komplexa system. Den snabba utvecklingen mot uppkopplade fastigheter innebär också att viktiga säkerhetskrav tillgodoses så att systemen kan motstå angrepp som kan ske på många olika sätt. Det ställer krav på såväl användare som ägare av fastigheten/systemen.

– För den enskilde fastighets-, eller bostadsinnehavaren blir det mer och mer komplicerat att välja system och prylar som är säkra och trygga inte bara för stunden utan under hela dess livslängd, säger Mats Moberg, normchef på SSF Stöldskyddsföreningen.

Många angreppssätt

Det är inte bara kofoten som kan öppna en dörr utan även digital behörighet. Det kan räcka med ett telefonsamtal eller en infekterad fil till den smarta fastighetens wifi-nätverk Det kanske inte ens lämnas spår efter intrånget utan bara bekymmer för den som får förlusten men också för försäkringsbolagen som eventuellt ska ersätta en skada

”Säkra fastigheten” – nytt normverk

Idag saknas heltäckande regler eller guidelines som sätter en bra nivå för säkerheten och tryggheten i systemen.

– Vi har satt igång med att inventera och kartlägga behoven och utifrån vår gedigna erfarenhet. Under de senaste 10 åren har SSF tagit fram ett antal normer som utgör underlag för målbild att skapa ett heltäckande system av guidelines och normer för smarta hem och smarta fastigheter. Med det som grund ska SSF skapa det kompletta normverket för den ”Säkra fastigheten”.

Först smarta bostäder

Normverket ska behandla skydd mot angrepp, både fysiskt och digitalt, för smarta hem och kommersiella fastigheter. Det ska knyta an till redan etablerade skyddsklasser och larmklasser för att hjälpa brukare och kravställare att ställa relevanta och nödvändiga krav på den ”Säkra fastigheten”.

– Vi har startat med den smarta bostaden och fortsätter sedan succesivt utvecklingen för smarta kommersiella fastigheter, kommenterar Mats Moberg.

Försvåra för angripare

Det kommande normverket skall förenkla för fastighetsanvändare och ägare att kunna förse fastigheten med produkter och egenskaper som i väsentlig grad försvårar för fysiska och digitala angripare. Normverket kommer även att bestå av guidelines som informerar läsaren om risker, möjligheter med tekniken och vad som är grundläggande att tänka på för att det ska bli ”rätt”.

Även för installatörer

Det första steget är redan startat kopplat till det smarta hemmet och ska rikta sig mot privatkonsument, privatförsäkring och installatörer/återförsäljare för privatmarknaden samt vara enkelt att förstå.

– Det ska vara en hjälp för att öka förståelsen av riskerna och möjligheterna med olika tekniska digitala lösningar samt vara en hjälp att välja rätt nivå för alla inblandade, avslutar Mats Moberg.

Läs mer i senaste numret av Tryggare Samhälle.