På remiss prSSF 3492 Säkerhetsskåp och ny norm prSSF 3880 Högsäkerhetslås

Publicerad: september 10, 2021 (Senast uppdaterad september 14, 2021)

prSSF 3492 utgåva 2 – Säkerhetsskåp – Provning och utvärdering av inbrottsskydd samt prSSF 3880 utgåva 1 – Högsäkerhetslås för värdeförvaringsenheter är på remiss till den 22a oktober.

Produkter enligt normerna används bl.a. av försäkringsbolag, säkerhetspolisen, försvarsmakten, myndigheter och företag m.fl.

Norm SSF 3492 har reviderats och några av förändringarna i prSSF 3492 utgåva 2 är:

  • Krav på monteringsanvisning tillkommit
  • Referens till SSF 3880 tillagt
  • Referens till SSF 1130 tillagt

Ny norm SSF 3880 utgåva 1

Normen ersätter den svenska standarden SS 3880:2015 Högsäkerhetslås – Krav och provning som kommer att dras in.

Aktuella kravställare, t.ex. försäkringsbolag och myndigheter, hänvisar till normer i villkor och föreskrifter där krav på förvaring finns. Förvaringskrav kan avse stöldbegärlig egendom, vapen, hemliga handlingar med mera. Högsäkerhetslås enligt denna norm uppfyller kraven för vapenförvaring och förvaring av hemlig handling.

Kraven i denna nya norm relaterar till svenska myndigheters föreskrifter. Sverige har en A-avvikelse i SS-EN 1300: 2019 Värdeförvaringsenheter – Klassificering av högsäkerhetslås med avseende på motståndskraft mot otillbörlig öppning och dess tillägg på grund av de svenska legala kraven.

Vill du ta del av remisserna eller har frågor, kontakta: mats.moberg@stoldskyddsforeningen.se