SSF normer under revidering!

Publicerad: september 10, 2021

Ett stort antal SSF normer är under revidering. Revideringar genomförs löpande för att säkerställa aktualitet och kvalitet i normerna. Den snabba takten i teknikutveckling, digitalisering, molntjänster mm ställer krav på att standarder och normer ständigt uppdateras för att möta marknadens och kravställares förväntningar.

På gång just nu är bl.a. följande revideringar:

  • SSF 200 Inbrottsskydd – Byggnader och lokaler
  • SSF 130 Projektering och installation av inbrottslarm
  • SSF 1014 Materiel inbrottslarm
  • SSF 140 Projektering och installation av inbrottslarmanläggningar med intern radioöverföring
  • SSF 1090 – SSF 1096 (7 st grundläggande produktnormer för tillämpning av SSF 3522 Inbrottsskyddande låsenhet samt SSF 3523 Digital låsenhet, det som är grunden för begreppet Godkänd Låsenhet)
  • SSF 3492 Säkerhetsskåp
  • Samtliga normerna för ”Anläggarfirma” (3 st)
  • Samtliga normerna för ”Behörig ingenjör” (3 st)

Följ arbetet via nyhetsuppdateringar i SSFs B2B Nyhetsbrev samt på denna sida ”Normnyheter”.