Hur kan vi hjälpa till?

Nya SSF Normer

Publicerad: februari 4, 2022 (Senast uppdaterad mars 23, 2023)

Nedan hittar ni de senaste normerna från SSF.

SSF 130, utgåva 9 – Tolkning 2023-03-01

SSF 1014, utgåva 6 – Materiel inbrottslarmanläggning – Klassning, krav och provning

SSF 1112, utgåva 1 – Behörig installatör – Inbrottslarm med intern radioöverföring

SSF 1085, utgåva 1 – Polykarbonat – Klassning, krav och provning