Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Lokalstyrelser

SSF:s lokalstyrelser

SSF arbetar både på nationell och på lokal nivå. Runt om i landet arbetar våra sex lokalstyrelser ideellt med projekt av varierande slag. Lokalstyrelsernas representanter kommer från polisen, försäkringsbolagen samt företag och myndigheter. Tillsammans sitter de på en hög kompetens och bred erfarenhet inom det brottsförebyggande arbetet.

Kontaktpersoner

Lokalstyrelsen i Västerbotten
Ordförande: Ewa Öberg-Öström, Polisen i Skellefteå
070-214 07 76
ewa.ostrom@polisen.se

Lokalstyrelsen i Västernorrland
Ordförande: Tomas Sjöström,
073-070 34 18
tomas.sjostrom@polisen.se

Lokalstyrelsen i Skåne
Sekreterare: Richard Hultemark
0733-75 12 51
Richard.hultemark@polisen.se

Lokalstyrelsen i Dalarna
Michael Eklund
010-5671775
michael.eklund@polisen.se

Lokalstyrelsen i Jämtland
Kontakt: Anna-Lena Söderberg
070-6990083
anna-lena.soderberg@lfz.se