Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Samarbetspartners

Nätverk och samverkan

SSF knyter samman viktiga aktörer inom säkerhetsområdet och skapar olika arenor där våra intressenter kan mötas. Vi har byggt upp ett brett nätverk av aktörer som på olika sätt arbetar brottsförebyggande såväl i säkerhetsbranschen som i samhället i övrigt. Nätverket möts i flera konstellationer, t ex SSF:s Verksamhetsråd, Framtidsdagen och Advisory Board, där representanter från olika företag och organisationer bidrar och delar med sig av sina erfarenheter.

Exempel på samarbetspartners:

 

Apoteket www.apoteket.se

Brandskyddsföreningen www.brandskyddsforeningen.se

Brottsförebyggande rådet, BRÅ  www.bra.se

Clas Ohlson www.clasohlson.com

DNB www.dnb.se

ICA Banken  www.icabanken.se

Konsumentverket www.konsumentverket.se

Larmtjänst AB  www.larmtjanst.se

Länsförsäkring Kronoberg www.lansforsakring.se

Polisen www.polisen.se

Postnord www.postnord.se

Stockholmsmässan  www.stofair.se

Skatteverket www.skatterverket.se

Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se

Svenska Bankföreningen  www.bankforeningen.se

Svensk Försäkring http://www.svenskforsakring.se/

Svenskt Näringsliv/NSD  www.svensktnaringsliv.se/nsd

SWESEC  www.swesec.se

SäkForum  www.sakforum.se

Tullverket  www.tullverket.se

TV4 www.tv4.se

UC AB  www.uc.se

Villaägarnas Riksförbund  www.villaagarna.se

Visita www.visita.se

Åklagarmyndigheten  www.aklagare.se