Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Vinnare 2010

Polisinspektör Claes Stjernström får Stöldskyddsföreningens (SSF) stipendium för sitt nyskapande arbete mot bostadsinbrott

Den 7 oktober utdelas SSF:s polisstipendium i samband med SSF:s  Framtidsdag. Det går till polisinspektör Claes Stjernström, Brottsförebyggare på närpolisen i Tyresö.

Claes har på ett nyskapande sätt inlett ett samarbete med Tyresö kommun och Tyresö trafikskola för att minska inbrotten i området. Resultatet har bidragit till minskat antal inbrott och ökat engagemang i Grannsamverkan.

- I allt brottsförebyggande arbete är samverkan en stark framgångsfaktor. Claes arbete kan inspirera andra till att hitta samarbetspartners som man tidigare inte har tänkt på, säger Annika Brändström, vd SSF.

- Det är viktigt att våga göra annorlunda lösningar och jag har hela tiden haft ett starkt stöd hos min chef. Att få detta pris är en stor eloge och bekräftelse på mitt arbete, säger polisinspektör Claes Stjernström.

Motiveringen lyder: 
”Claes Stjernström, brottsförebyggare vid närpolisen i Tyresö, har på ett innovativt sätt utvecklat grundkonceptet för Grannsamverkan. Genom nytänkande och genomtänkt samverkan i ett flexibelt samarbete med kommunen och näringslivet har den synliga närvaron i bostadsområden under framförallt dagtid ökat. Detta har resulterat i ett ökat engagemang bland de boende och tydligt minskad bostadsbrottslighet utan att skapa merkostnader för någon av aktörerna”.

- Polisstipendiet i sig är roligt och hedrande, inte bara för den lycklige stipendiaten utan för hela polisorganisationen.Ännu roligare blir det när en idé och arbetsmetod som står för engagemang och nytänkande blir uppmärksammat. Det ger inspiration för framtiden!, säger Ulrika Herbst, avdelningschef på Rikspolisstyrelsen.

Fakta om SSF:s polisstipendie

SSF:s polisstipendium delas ut årligen till anställda inom polisen för utmärkta brottsförebyggande insatser. Stipendiet omfattar 25 000 kronor som skall användas för studier inom det brottsförebyggande området genom exempelvis en utbildningsresa eller liknande.

Jury

Juryn består av Ulrika Herbst, avdelningschef Rikspolisstyrelsen, Jan Andersson, generaldirektör Brottsförebyggande Rådet, Greta Berg, handläggare avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting, Annika Brändström, vd och Jan-Peter Alm, säkerhetsinformatör Svenska Stöldskyddsföreningen.

För mer information kontakta: 
Annika Brändström, VD SSF
Tel: 0709-81 65 73

Claes Stjernström, pinsp närpolisen i Tyresö
Tel 0708-60 10 62