Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Vinnare 2011

Polisinspektör Ewa Öberg Öström får Stöldskyddsföreningens stipendium

Den 6 oktober delas Stöldskyddsföreningens (SSF) polisstipendium ut i samband med Framtidsdagen. Stipendiet går i år till polisinspektör Ewa Öberg Öström, Polismyndigheten i Västerbottens Län, för effektivt brottsförebyggande i samverkan.

För att lyckas med att förebygga brott behöver Polisen ofta samarbeta med andra aktörer i samhället, till exempel kommuner, landsting, företag och organisationer. Under senare år har ett stort antal kommuner tecknat s.k. samverkansöverenskommelser med polisen för att nå en bredare samverkan utifrån gemensamma problembilder.

Ewa Öström Öberg har genom sitt arbetssätt tagit samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun steget ut till planerad och operativ verksamhet.

- I allt brottsförebyggande arbete är samverkan en stark framgångsfaktor. Ewas sätt att konkretisera samverkansöverenskommelsen i handling och skapa förutsättningar till långsiktighet kan inspirera andra till att komma igång med ett väl fungerande arbete, säger Annika Brändström, vd på SSF.

-Det känns otroligt roligt att få stipendiet som är ett erkännande för vårt arbetssätt. I Skellefteå kommun har vi sedan en lång tid tillbaka en strukturerad form för hur vi ska bedriva det brotts- och drogförebyggande arbetet. Den samverkan som vi bedriver präglas av ett kontinuerligt och resultatinriktat arbete som är öppet för nya idéer och bjuder in till delaktighet. Arbetet präglas också av respekt för de andras situation och det innebär helt enkelt att fokus ligger på vad man själv kan bidra med i de olika nätverken, säger Ewa Öberg Öström.

Motiveringen lyder: 
Ewa Öberg Öström har genom sitt arbetssätt visat hur polisen genom långsiktigt och uthålligt arbete kan konkretisera övergripande överenskommelser mellan polis och kommun och implementera dem som en naturlig del av systemet, vilket bedöms ge långsiktiga brottsförebyggande effekter.

- Samverkansöverenskommelser mellan polis och kommun finns snart i hela Sverige. Man har kommit olika långt i arbetet och det är mycket positivt att se hur man funnit effektiva sätt att praktiskt tillämpa överenskommelsen inom polismyndigheten i Västerbottens Län, säger Ulrika Herbst, avdelningschef på Rikspolisstyrelsen. 

Fakta SSF Polisstipendium

SSF:s polisstipendium delas ut årligen till anställda inom polisen för utmärkta brottsförebyggande insatser. Stipendiet omfattar 25 000 kronor som skall användas för studier inom det brottsförebyggande området genom exempelvis en utbildningsresa eller liknande.

Jury

Juryn består av Ulrika Herbst, avdelningschef Rikspolisstyrelsen, Jan Andersson, f.d. generaldirektör Brottsförebyggande Rådet, Lennart Gabrielsson, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, Annika Brändström, vd och Pia Lindström, affärsutvecklare, Svenska Stöldskyddsföreningen.

För mer information kontakta: 
Annika Brändström, VD SSF,  tel: 0709-81 65 73
Ewa Öberg Öström, polisinspektör, Polisen, Västerbottens Län, tel: 0702-79 85 26