Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Vinnare 2013

Staffan Grenehammar vid Polisen i Södermanland får SSF Stöldskyddsföreningens Polisstipendium 2013

Staffan Grenehammar, tillförordnad kommissarie vid Polisen i Eskilstuna, tilldelades den 19 september 2013 SSF Stöldskyddsföreningens Polisstipendium för ”Hotspotsprojektet och Eye in the sky”.

Anders Hall, chef för Polisavdelningen vid Rikspolisstyrelsen, Staffan Grenehammar och Annika Brändström, vd Stöldskyddsföreningen


Målet med projektet har varit att minska våldet i offentlig miljö genom en rad samverkande och brottsförebyggande aktiviteter och åtgärder. Ett delresultat från april 2013 visar att våldet i offentlig miljö sjunkit med 21 % i Eskilstuna som stad och med 36 % i de områden projektet har fokuserat på.

– Projektet har haft ett tydligt mål och genom ett brett och strukturerat angreppsätt har man uppnått goda resultat, säger Annika Brändström, vd SSF Stöldskyddsföreningen.

– I arbetet mot våldsbrotten har vi försökt vidga vyerna och pröva metoder som vi inte har använt tidigare. Fokus har inte legat på att förfina och förädla redan bra verksamhet, utan på att hitta nya vägar och angreppsätt. Jag är stolt över hur långt vi kommit, och tror att vi kan nå ännu längre framöver, säger Staffan Grenehammar.

- Polisen i Eskilstuna har visat på styrkan i ett metodiskt och kunskapsbaserat polisarbete. Insatserna har på ett föredömligt sätt inriktats på att både förebygga och förhindra att brott begås, och förbättra förutsättningarna för lagföring då brott har begåtts, säger Anders Hall, chef för Polisavdelningen vid Rikspolisstyrelsen.

Motivering till belöningen 
Polisen i Eskilstuna har, under ledning av Staffan Grenehammar, utifrån en känd modell arbetat systematiskt och kreativt och har uppvisat goda resultat. Vidare har man genom kameraövervakning i realtid haft ambitionen att styra sina polisiära resurser på ett effektivt sätt. Juryn vill uppmärksamma denna lovvärda ambition, som förtjänar att följas upp och utvärderas.

SSF Polisstipendium
SSF:s polisstipendium delas ut årligen till anställda inom polisen för utmärkta brottsförebyggand insatser. Stipendiet omfattar 25 000 kronor som skall användas för studier inom det brottsförebyggande området genom exempelvis en utbildningsresa eller liknande.

Jury
Juryn består av Anders Hall, chef för Polisavdelningen vid Rikspolisstyrelsen, Erik Wennerström, generaldirektör Brottsförebyggande Rådet, Lennart Gabrielsson, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, Annika Brändström, vd och Pia Lindström, v vd, Svenska Stöldskyddsföreningen.

För mer information kontakta: 
Annika Brändström, VD SSF, tel: 0709-81 65 73
Pia Lindström, v VD, SSF, tel: 0709-10 18 08