Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Vinnare 2015

SSF Stöldskyddsföreningens Polisstipendium 2015 går till Båtsamverkan

Thomas Andersson, Polisområde Fyrbodal i Västra Götaland tilldelas idag SSF Stöldskyddsföreningens Polisstipendium för Båtsamverkan.

Bakgrunden till projektet var att polismyndigheten under flera år haft stora problem med organiserade stölder av båtmotorer, vilka sedan till stor del försvann ur landet. Projektets mål har varit att med bestående effekt kraftigt reducera antalet båtmotorstölder utmed Bohuskusten med fokus på samverkan med bransch och försäkringsbolag samt båtsamverkan tillsammans med båtägare i regionen.

Resultatet är mycket positivt. Antalet stölder har minskat kraftigt det senaste åren och visar en fortsatt nedåtgående trend. I polisens statistik framgår att föreningar med Båtsamverkan drabbas av få stölder medan de utan Båtsamverkan drabbas i större omfattning, vilket bekräftar att metoden gett effekt.

– Projektet visar tydligt att samverkan mellan olika aktörer ger positiva effekter. Båtsamverkan är en metod som med rätt fokus kan ge mycket goda brottsförebyggande resultat och därmed skapa ökad trygghet, vilket ligger helt i linje med SSF:s övergripande målsättningar, säger Annika Brändström, vd SSF Stöldskyddsföreningen.

– Genom ett föredömligt fokuserat metodiskt arbete och goda kommunikationsinsatser i samverkan med aktuella aktörer har polisen under ledning av Thomas Andersson etablerat ett arbetssätt som har förutsättningar att ge effekt över tid, säger Anders Hall, chef för Nationella utvecklingsavdelningen vid Polisen.

Motivering:

"Sedan 2012 har polisen i västra Götaland fokuserat och långsiktigt arbetat för att med bestående effekt kraftigt reducera antalet båtmotorstölder i regionen. Resultaten har varit mycket goda och en framgångsfaktorer har bland annat varit att bygga nätverk mellan båtägare, polis, bransch och försäkringsbolag. En annan viktig parameter har varit att man nått ut brett med kommunikation och möjliggjort dialog via olika sociala medier. Stölderna har i stort sett upphörd i de områden man har startat Båtsamverkan. Konceptet är skalbart och vår förhoppning är att metoden ska spridas till övriga delar av landet.”

Ett hedersomnämnande får Anna-Lena Tapper och Ditte Westin, Nationellt bedrägericenter, Polismyndigheten, region Stockholm, för arbetet med att genom anpassade kommunikationskanaler och utbildningsinsatser öka medvetenheten hos äldre så att de tidigt kan upptäcka om de är på väg att bli utsatta för brott.

Tid: Utdelningen av stipendiet sker den 17 september, cirka kl. 17.00.
Plats: Café Opera, Stockholm

Fakta SSF Polisstipendium

SSF:s polisstipendium delas ut årligen till anställda inom polisen för utmärkta brottsförebyggande insatser. Stipendiet omfattar 25 000 kronor som skall användas för studier inom det brottsförebyggande området genom exempelvis en utbildningsresa eller liknande.

Jury

Juryn består av Anders Hall, chef för Nationella utvecklingsavdelningen vid Polisen, Erik Wennerström, generaldirektör Brottsförebyggande Rådet, Lennart Gabrielsson, styrelsemedlem, Sveriges Kommuner och Landsting, Annika Brändström, vd och Pia Lindström, v vd, Svenska Stöldskyddsföreningen.

För mer information kontakta:

Annika Brändström, VD SSF, tel: 0709-81 65 73
Pia Lindström, vVD, SSF, tel: 0709-10 18 08