Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Trendspaning 2016

De fyra viktigaste säkerhetsutmaningarna 2016

Det finns en global oro för säkerheten på många fronter, och det gäller att hänga med i utvecklingen. SSF listar här fyra av de viktigaste säkerhetsutmaningarna som på ett eller annat sätt kan påverka ditt företag.

 1. Kompetens inom säkerhetsområdet
  Det ställs allt mer krav på den som ansvarar för säkerheten i verksamheten. Kompetensutveckling är A och O i säkerhetsarbetet. Dels går teknikutvecklingen starkt framåt och dels händer det en hel del på kravsidan. Bland annat en ny säkerhetsskyddslag som bereds av justitiedepartementet. Den innebär med all säkerhet att säkerhetsskyddet hanteras genom bred samverkan inom det offentliga men också tillsammans med civilsamhället.
 2. Informations- och cybersäkerhet på agendan
  Insamlad data som läcker via nätattacker och dataintrång är en attraktiv handelsvara inom kriminella kretsar. Men informations- och cybersäkerhet handlar om mycket mer än så. Användarna och teknisk utrustning som kommunicerar med olika system utgör också viktiga delar. Regeringen har på sitt bord ett förslag till strategi och åtgärder för att säkra informations- och cybersäkerhet. Detta berör främst den offentliga sektorn i steg ett men kommer även lägga grund för hur den privata sidan måste se på frågorna.
 3. Organiserad brottslighet
  Den organiserade brottsligheten utgörs av grupperingar som sysslar med en rad olika brott och som efterfrågar många olika kompetenser inom ekonomi, redovisning och juridik. Verksamheten bedrivs ofta genom någon form av företagsstruktur och användandet av falska eller manipulerade identitetshandlingar är mycket utbrett. Dessutom ökar utpressningsärendena, vilket tyder på att svagheter inom ett legalt företag eller en organisation nyttjas för brottslig verksamhet.  Att förebygga brott som utförs av den organiserade brottsligheten är väldigt svårt, men väl inarbetade rutiner och policys gör det svårare att begå dessa brott. En riskanalys kan också ge svar på hur er handlingsplan ska se ut om det händer.
 4. Ny dataskyddslagstiftning
  Under året kommer den svenska översättningen av den nya EU-förordningen om dataskydd som ska träda i kraft april/maj 2018. Det är dock klokt att påbörja arbetet med att anpassa verksamheterna till den nya förordningen redan nu eftersom det finns ganska stora förändringar i den jämfört med nuvarande lagstiftning. Bland annat kommer den enskildes rättigheter att utökas och nya krav på företag som samlar in uppgifter kommer till.

Dessa ämnen och många fler kommer vi att gå djupare in på i våra nyhetsbrev under 2016. Anmäl dig till nyhetsbrevet nedan!