Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Utmaningar 2017

De fem viktigaste säkerhetsutmaningarna 2017

Det finns en global oro för säkerheten på många fronter, och det gäller att hänga med i utvecklingen. SSF listar här fem av de viktigaste säkerhetsutmaningarna som på ett eller annat sätt kan påverka ditt företag.

Informations- och cybersäkerhet

Fler och fler säkerhetsexperter hävdar att vi aldrig kan lösa informations- och cybersäkerheten enbart med program och fysiska produkter. Social manipulation är en del där skyddet av företagets informationstillgångar kan brista oavsett vilket säkerhetsprogram du har, eftersom det är en attack som bygger på mänsklig medverkan som oftast genomförs genom att lura människor att bryta mot normala säkerhetsrutiner och säkerhetstänkande. Människans roll är därför avgörande för hur företaget lyckas med sin strategi. Den som inte känner delaktighet i sitt arbete kommer heller inte att se till att skydda det som verkligen är viktigt för företagets fortlevnad.

Dataskyddsförordningen

Arbetet med att anpassa verksamheterna inför den nya Dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018 kommer att intensifieras. Många företag har ett stort arbete framför sig för att anpassa system och rutiner till de nya reglerna. Det ställs krav på rutiner och processer för säker hantering av register och integritetsskyddet ska byggas in i system vilket bland annat kommer att påverka it-upphandlingar.

Bedrägerier

Vd-bedrägerier, företagskapningar, bluffakturor osv blir allt vanligare hos våra företag. Dock bygger framgången i dessa bedrägerier på några få byggstenar.

  • Social manipulation av utsatta medarbetare
  • Obefintliga eller ej kända rutiner

Utmaningen är att se till att förebygga dessa två för att nå framgång och slippa långa utredningar i vad det egentligen var som hände.

Förslaget till ny säkerhetsskyddslag

Säkerhetsskyddet har tidigare enbart berört myndigheter och verksamheter kopplade direkt till myndigheter men i och med den nya Säkerhetsskyddslagen så berörs många fler företag i den privata sektorn. Det är därför extra viktigt att få kontroll över om verksamheten berörs och i sådant fall på vilket sätt samt vad som krävs för att verksamheten ska uppfylla de krav som lagen ställt upp.

Kameraövervakning

Debatten om kameraövervakningens brottsförebyggande effekter kommer att fortsätta.

Integritetsivrarna säger blankt nej till att den brottsförebyggande effekten överväger intrånget i den personliga integriteten medan motparten, framförallt säkerhetsbranschens aktörer, hävdar att kameror är ett måste i dagens brottsförebyggande arbete.

Enligt en Demoskopundersökning som SSF lät göra under våren 2016 så ansåg också 75 % av kommunpolitikerna att medborgarnas trygghet och effektivare brottsbekämpning bör prioriteras vid beslut om kameraövervakning till förmån för medborgarnas personliga integritet. BRÅ och Malmö högskolas rapporter om att kameraövervakning inte har någon bevisad effekt på brottsligheten motsägs allt mer i flera rapporter från övriga världen och i Tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) rapport.

Därtill kommer frågan om drönare ska innefattas i kameraövervakningslagen eller inte. Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att drönare ska omfattas av kameraövervakningslagen men en promemoria, som nu är på remiss, har lyft frågan om drönare istället ska omfattas av personuppgiftslagen och att några tillstånd inte kommer att krävas.

Bedrägerier

Antalet anmälda vd-bedrägerier ökar och bedragarna blir allt duktigare på att lura till sig företagens pengar. En grundorsak är bristfälliga rutiner Känn till de vanligaste metoderna!

Mer info

Säkerhetsskydd - introduktion

<p>Kurstillf&auml;llen 26/4</p>
Mer info

Kamerabevakning

När behöver du tillstånd för kamerabevakning och vilka normer gäller egentligen?

Mer info

Skapa en bra säkerhetskultur

En bra säkerhetskultur kännetecknas av ett engagemang hos personalen. Det är viktigt att säkerhetsfrågorna är del av organisationens personalarbete; från rekrytering och under hela anställningstiden.

Mer info
Mer säkerhetsrådgivning