Hur kan vi hjälpa till?

Skydd mot cyberhot

Publicerad: augusti 29, 2019 (Senast uppdaterad november 27, 2020)

Dagens organisationer har flera säkerhetsrelaterade utmaningar när det kommer till att hantera, lagra och överföra information. Informationssäkerhet innebär bevarandet av sekretess, riktighet och tillgänglighet hos information. Företag och organisationer riskerar att utsättas för hot och intrång som kan skada IT-system eller innebära att viktig information går förlorad.

Guide till grundläggande cybersäkerhet

Dagens organisationer har flera säkerhetsrelaterade utmaningar när det kommer till att hantera, lagra och överföra information. De senaste åren har antalet bedrägerier, elektroniska attacker och cyberspionage riktade mot svenska företag och organisationer ökat. Aktörer tar sig in i system för att komma åt pengar, få tag i skyddsvärd information eller för att förstöra uppgifter. Konsekvensen kan bli att organisationers hela verksamhet påverkas.

Vad är informationssäkerhet?

Informationssäkerhet innebär bevarandet av sekretess, riktighet och tillgänglighet hos information. Information är en tillgång vilken, liksom andra viktiga affärstillgångar, har ett värde för en verksamhet och därmed behöver ett passande skydd. Informationssäkerhetsåtgärder syftar till att skydda information och informationssystem från obehörig åtkomst, användning, röjande, avbrott, modifiering, granskning, avspelning eller förstöring.

Vad är IT-säkerhet?

IT-säkerhet omfattar områdena datasäkerhet och kommunikationssäkerhet och avser de tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att upprätthålla informationssäkerheten.

Testa din egen cybersäkerhet och ta del av säkerhetsguiden som SSF driver gemensamt med MSB på www.ssfcybersäkerhet.se

Vill du lära dig mer? Gå någon av våra kurser!