Därför bör personalen utbildas i grundläggande IT-säkerhet

Publicerad: mars 2, 2020 (Senast uppdaterad november 27, 2020)

För att uppnå en grundläggande IT-säkerhet på sitt företag är det viktigt att alla medarbetare har den kunskap och förståelse som krävs för att minska risken för att göra misstag.

Bristande information om hur medarbetarna ska bete sig i IT-systemen är en av de största orsakerna till intrång eller felaktig användning av företagets system.

Syftet med att utbilda personal om IT- och informationssäkerhet är att på ett enkelt och kostnadseffektivt hjälpa organisationen genom att höja personalens medvetenhet om grunderna i informationssäkerhetshantering för att upprätthålla möjligheten till önskad sekretess, riktighet och tillgänglighet avseende organisationens informationstillgångar.

Utbildningen bör minst omfatta lösenord, mobila enheter, skadlig kod, sociala medier, e-post, säkerhetskopiering, spårbarhet och loggning, smarta telefoner, surfplattor och säkert beteende.

Gå en kostnadsfri digital utbildning i IT-säkerhet

Vill du lära dig mer? Gå någon av våra kurser!