Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Säkerhetsskydd - våra utbildningar

Den 1 april trädde den nya säkerhetsskyddslagstiftningen i kraft. Uppdatera dig! Vi har utbildningar inom Säkerhetsskydd – introduktion, 3 dagar eller företagsanpassad. Låt oss guida dig!

Säkerhetsskydd - introduktion, 27 september och 18 november
Här får du bland annat insikter i hur din organisation/företag ska hantera och agera enligt de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer på din verksamhet – oavsett om du arbetar inom privat eller offentlig verksamhet.
Läs mer >>>

Säkerhetsskydd - 3 dagar, 3 december
Vi ger dig kunskaper om hur din organisation/företag ska agera för att uppfylla de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer. Här går vi igenom begrepp och djupdyker i de olika delarna av säkerhetsskyddskraven. En stor vikt läggs på säkerhetsskyddsanalys då den är grunden för ett välfungerande säkerhetsskydd.
Läs mer >>>

Säkerhetsskydd Företagsanpassad
Här anpassar vi omfattning och riktning som anpassas efter din verksamhet. Vi bedömer relevanta policies och riktlinjer för hur säkerhetsskyddet är för din verksamhet. Säkerhetsskyddsanalysen har en central roll och ska leda till slutsatser om hur säkerhetsskyddet i en verksamhet bör utformas.
Läs mer >>>