Säkerhetsskydd – våra utbildningar

Med en ständigt förändrad omvärld - uppfyller din organisation då kraven på säkerhetsskydd? Säkerhetsskyddslagen ställer krav på din utbildning, om man på något sätt arbetar med säkerhetsskydd. SSF erbjuder en basutbildning, 3 dagars, en utbildningsserie och företagsanpassad utbildning. Låt oss guida dig!

Säkerhetsskydd - våra utbildningar

Jobbar du med säkerhetsskydd? Då finns det lagkrav på att du ska ha utbildning och kompetens inom området. Vi går igenom vad det nya lagkravet, som väntas träda i kraft 1 december, innebär för din verksamhet. Säkerhetsskyddslagen ställer långt gångna krav på att säkerställa skyddet av säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Säkerhetsskydd – Bas

Här får du bland annat insikter i hur din organisation/företag ska hantera och agera enligt de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer på din verksamhet – oavsett om du arbetar inom privat eller offentlig verksamhet.

I vår utbildning, Säkerhetsskydd – bas, får du lära dig om hotbilder, fysisk säkerhet, informationssäkerhet och om hur du genomför en god säkerhetsanalys utifrån de krav som Säkerhetsskyddslagen och regelverk ställer.
Läs mer >>>

Säkerhetsskydd – 3 dagar

Vi ger dig kunskaper om hur din organisation/företag ska agera för att uppfylla de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer. Här går vi igenom begrepp och djupdyker i de olika delarna av säkerhetsskyddskraven. En stor vikt läggs på säkerhetsskyddsanalys då den är grunden för ett välfungerande säkerhetsskydd.

Informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet och säkerhetsskyddad upphandling (SUA) är del av kursinnehållet.
Läs mer >>>

Nyhet!
Utbildningsserie i Säkerhetsskydd
Från teori till praktik med scenariobaserat lärande (SBL)

Nytt inom säkerhetsskydd är vår Utbildningsserie i Säkerhetsskydd där vi genom scenariobaserat lärande (SBL) tar kunskapen till en ny nivå, från teori till praktik i ämnena säkerhetsskyddsanalys, säkerhetsprövningsintervju och informationssäkerhet.

Utbildningsserien bygger på verklighetsnära scenarier med anknytning till säkerhetsskydd. Syftet med utbildningen är att klarlägga vanliga frågeställningar, fördjupa kunskaper, visa på metoder, synsätt och verktyg som kan appliceras i snarlika situationer.

Under utbildningens gång ges även utrymme för egna frågor, diskussioner och att knyta nya kontakter.
Läs mer >>>

Säkerhetsskydd – Företagsanpassad

Tillsammans gör vi en analys av er verksamhets behov av utbildning eller konsultstöd.

SSF kan leverera utbildning kring alla delar inom säkerhetsskydd. Dess innehåll och omfattning anpassas efter de behov och de önskemål om kompetenshöjning som finns för er verksamhet. Konsulthjälp kan ges för exempelvis genomförande av säkerhetsprövningsintervju, säkerhetsskyddsanalys eller för framtagandet av en säkerhetsskyddsplan för er verksamhet.

Förändringar i omvärlden samt den tekniska utvecklingen har ändrat de risker och hotbilder vi står inför, men också kraven på hur vi ska skydda oss emot dem. Dessutom finns det ett nytt lagförslag som förväntas träda i kraft den 1 december och för dig som mer specifikt jobbar med säkerhetsskydd finns det lagkrav på att du ska ha utbildning och kompetens inom ämnet.
Läs mer >>>