Säkerhetsskydd – våra utbildningar

Vi har utbildningar inom Säkerhetsskydd – introduktion, 3 dagar eller företagsanpassad. Låt oss guida dig!

Säkerhetsskydd - våra utbildningar

Säkerhetsskyddslagen ställer långt gångna krav på att säkerställa skyddet av informationstillgångar. Här är våra utbildningar inom säkerhetsskydd.

Säkerhetsskydd – 3 dagar, 24 november 2020

Vi ger dig kunskaper om hur din organisation/företag ska agera för att uppfylla de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer. Här går vi igenom begrepp och djupdyker i de olika delarna av säkerhetsskyddskraven. En stor vikt läggs på säkerhetsskyddsanalys då den är grunden för ett välfungerande säkerhetsskydd.

IT-säkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet och säkerhetsskyddad upphandling (SUA) är del av kursinnehållet.
Läs mer >>>

Säkerhetsskydd Företagsanpassad

Här anpassar vi omfattning och riktning som anpassas efter din verksamhet. Vi bedömer relevanta policies och riktlinjer för hur säkerhetsskyddet är för din verksamhet. Säkerhetsskyddsanalysen har en central roll och ska leda till slutsatser om hur säkerhetsskyddet i en verksamhet bör utformas.

Förändringar i omvärlden samt den tekniska utvecklingen har ändrat de risker och hotbilder vi står inför men också kraven på hur vi ska skydda oss emot dem. Säkerhetsskyddsanalysen har en central roll och ska leda till slutsatser om hur säkerhetsskyddet i en verksamhet bör utformas.
Läs mer >>>