Säkerhetsskydd – våra utbildningar

Vi har utbildningar inom Säkerhetsskydd – introduktion, 3 dagar eller företagsanpassad. Låt oss guida dig!

Den 1 april trädde den nya säkerhetsskyddslagstiftningen i kraft. Uppdatera dig! Vi har utbildningar inom Säkerhetsskydd – introduktion, 3 dagar eller företagsanpassad. Låt oss guida dig!

Säkerhetsskydd – introduktion, 5 mars 2020

Ta med en kollega utan extra kostnad!*

Här får du bland annat insikter i hur din organisation/företag ska hantera och agera enligt de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer på din verksamhet – oavsett om du arbetar inom privat eller offentlig verksamhet.
Läs mer >>>

Säkerhetsskydd – 3 dagar, 25 maj 2020

Vi ger dig kunskaper om hur din organisation/företag ska agera för att uppfylla de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer. Här går vi igenom begrepp och djupdyker i de olika delarna av säkerhetsskyddskraven. En stor vikt läggs på säkerhetsskyddsanalys då den är grunden för ett välfungerande säkerhetsskydd.
Läs mer >>>

Säkerhetsskydd Företagsanpassad

Här anpassar vi omfattning och riktning som anpassas efter din verksamhet. Vi bedömer relevanta policies och riktlinjer för hur säkerhetsskyddet är för din verksamhet. Säkerhetsskyddsanalysen har en central roll och ska leda till slutsatser om hur säkerhetsskyddet i en verksamhet bör utformas.
Läs mer >>>