fbpx

Hur kan vi hjälpa till?

Säkerhetsskydd – våra utbildningar

Med en ständigt förändrad omvärld - uppfyller din organisation då kraven på säkerhetsskydd? Säkerhetsskyddslagen ställer krav på din utbildning, om man på något sätt arbetar med säkerhetsskydd. SSF erbjuder ett flertal utbildningar i ämnet, både som öppna utbildningar och företagsanpassad utbildningar. Låt oss guida dig!

Säkerhetsskydd - våra utbildningar

Jobbar du med säkerhetsskydd? Då finns det lagkrav på att du ska ha utbildning och kompetens inom området. Vi går igenom vad lagkravet innebär för din verksamhet. Säkerhetsskyddslagen ställer långt gångna krav på att säkerställa skyddet av säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Utbildning – Säkerhetsskydd, säkerhetsprövningsintervju
Från teori till praktik med scenariobaserat lärande (SBL)

I vår utbildning Säkerhetsprövningsintervju tar vi genom scenariobaserat lärande (SBL) kunskapen till en ny nivå, från teori till praktik.

Utbildningen bygger på verklighetsnära scenarier och syftet med utbildningen är att klarlägga vanliga frågeställningar, ge kunskaper, visa på metoder, synsätt och verktyg som kan appliceras i din verksamhet.

Under utbildningens gång ges även utrymme för diskussioner och egna frågor.
Läs mer >>>

Säkerhetsskydd – fördjupning

Vi ger dig kunskaper om hur din organisation/företag ska agera för att uppfylla de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer. Här går vi igenom begrepp och djupdyker i de olika delarna av säkerhetsskyddskraven. En stor vikt läggs på säkerhetsskyddsanalys då den är grunden för ett välfungerande säkerhetsskydd.

Informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet och säkerhetsskyddad upphandling (SUA) är del av kursinnehållet.
Läs mer >>>

Säkerhetsskydd – Företagsanpassad

Tillsammans ser vi över er verksamhets behov av utbildning eller konsultstöd.

SSF kan leverera utbildning kring alla delar inom säkerhetsskydd. Dess innehåll och omfattning anpassas efter de behov och de önskemål om kompetenshöjning som finns för er verksamhet. Konsulthjälp kan ges för exempelvis genomförande av säkerhetsprövningsintervju, säkerhetsskyddsanalys eller för framtagandet av en säkerhetsskyddsplan för er verksamhet.

Förändringar i omvärlden samt den tekniska utvecklingen har ändrat de risker och hotbilder vi står inför, men också kraven på hur vi ska skydda oss emot dem. Dessutom finns det ett nytt lagförslag som förväntas och för dig som mer specifikt jobbar med säkerhetsskydd finns det lagkrav på att du ska ha utbildning och kompetens inom ämnet.
Läs mer >>>