Publicerad: september 26, 2023 (Senast uppdaterad oktober 23, 2023)

SSF gör det lätt att göra rätt!

Vi hjälper dig att cybersäkra din organisation och gör det lätt att göra rätt med våra normer, utbildningar och certifieringar, läs mer nedan!

Test: Hur säkert är ditt företag?

Företag och organisationer utsätts för både hot och risker riktade mot IT-miljön. Allt från skadlig kod som påverkar eller försöker ta över dina IT-system, mejl eller sms. Idag är det ett måste att ha kunskap om och skydd mot de vanligaste cyberhoten.  Gör testet nedan för att få en indikation på hur ditt företag ligger till!

Vill ni visa att ni tar riskerna på allvar och skapa en grundläggande IT-säkerhet? Se till att utbilda personalen och certifiera er verksamhet!

Låt SSF:s normer vägleda dig

Företagsanpassade utbildningar

Har din verksamhet koll på NIS2 och de nya förändringarna? Från och med oktober 2024 gäller nya åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem. Det ställer högre krav på företag som omfattas av NIS2, inklusive underleverantörer till säkerhetskänsliga verksamheter. Behöver ditt företag garantera säkerhet i hela leverantörskedjan och samtidigt undvika höga viten?

Följ vår norm SSF 1101 Cybersäkerhet Bas för att förse din verksamhet med en grundläggande IT-säkerhet och öka era kunskaper om det systematiska riskarbetet inom IT och informationshantering. NIS2 ställer krav på säkerhetspolicys och säkerhetsrutiner vilket innebär att stor vikt läggs på personligt ansvar hos ledning och styrelse, och även medarbetare behöver utbildas. Påbörja arbetet med IT-säkerhet med hjälp av vår norm SSF 1101 och behåll dina viktiga kunder!

Företagsabonnemang på SSF:s normer

SSF | Jobba med oss!

Nyhet! Nu lanserar vi företagsabonnemang på SSF:s normer! Ett förmånligt och smidigt abonnemang som ger ditt företag tillgång till normerna till ett lägre pris per användare, allt samlat på en och samma faktura, och dessutom möjlighet att integrera SSF:s normer direkt in i era egna system. 

  • Effektiv arbetsprocess. Integrera normerna direkt i era egna system för snabb och smidig tillgång.
  • Smidig ändring av behörighet. Bestäm hur många användare som ska ha tillgång och ändra behörighet enkelt.
  • Minskad administration. Få en samlingsfaktura för alla användare.
  • Reglerad rätt till kopiering. En reglerad mängd av normerna kan kopieras för exempelvis internutbildningar och upphandlingar.
  • Kostnadseffektivt. Få tillgång till normerna till ett lägre pris per användare.
  • Uppdateringar och nya normer. Nya och reviderade normer ingår kostnadsfritt.

Samarbete med OneMore Secure

SSF är stolta över att presentera vårt nya samarbete med OneMore Secure, som med sin tjänst gör automatiserade kontroller av din verksamhet och framförallt dina leverantörers cyberhygien på endast 30 minuter. Tillsammans strävar vi efter att stärka små och medelstora organisationers förmåga att skydda sin värdefulla information.

OneMore Secures tjänst följer SSF-normen Cybersäkerhet Basnivå-Grundläggande IT-säkerhet, som specificerar krav på grundläggande it-säkerhet och är framtagen tillsammans med Polisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Svensk Handel, Svenskt Näringsliv och SEM Group.

Upptäck hur vi, genom detta partnerskap, höjer ribban för cyberhygien i Sverige och bygger en flockimmunitet mot cyberhot. Läs även mer om hur din verksamhet kan stärka er konkurrenskraft genom att enkelt certifiera er mot normen.

Samarbete med Knowit

Knowit och SSF Stöldskyddsföreningen har sedan tidigare inlett ett samarbete för att göra Sverige säkrare genom att tillsammans erbjuda högaktuella utbildningar för att möta det ökade behovet av kompetensförsörjning inom säkerhetsskyddsområdet.

För att adressera behovet av kunskap inom Europas digitala omställning fram till 2030, The Digital Decade har vi nu tagit fram en ny och högaktuell utbildning, Digital säkerhet med affärsnytta.

Är du företagsledare, ansvarig för företagets regelefterlevnad, affärsutveckling eller säkerhet? Då är detta kursen för dig. Ta chansen att diskutera hur regelverken påverkar just er verksamhet och få svar på era frågor och utmaningar kopplat till dessa regelverk. Säkra er plats idag!

Våra övriga utbildningar med Knowit:
Säkerhetsskyddsavtal i praktiken, 1 dag
Datum: 20 nov, Stockholm och 27 feb, online
Säkerhetsprövning – fokus säkerhetsprövningsintervju, 1 dag – företagsanpassad
Praktisk säkerhetsskyddsanalys, 1 dag – företagsanpassa

Ny certifiering – få ett kvitto på din kompetens

Arbetar du som installatör inom hemlarm och vill få en konkurrensfördel på marknaden? Certifiera dig som Behörig installatör enligt vår nya norm Behörig installatör – Inbrottslarm med intern radioöverföring SSF 1112 och ta steget före dina konkurrenter!

Besök vårt dotterbolag SBSC för att certifiera dig enligt SSF 1112!

Missa inte våra seminarier under Sectech!

Tisdag 24 oktober kl. 10.30 – 11.10

Vad är molnet för något och vilka grundläggande krav bör ställas på en molntjänst?
Naofal Ouazzani, CTO på SSF deltar i panelen.

Onsdag 25 oktober kl. 10.40 – 11.10

Hur ska branschens leveranser av fysiska säkerhetssystem cybersäkras? 
Per Klingvall, chef för rådgivning på SSF deltar i panelen.

Onsdag 25 oktober kl. 14.00 – 14.40

Är Sveriges säkerhetssystem säkrade när 2G och 3G har fasats ut 2025?
Peter Sääv, Projektledare standarder & normer på SSF deltar i panelen.

Vi har bred kunskap inom säkerhet