Hur kan vi hjälpa till?

Certifierade lås, produkter, tjänster och företag

SSF tar fram normer som beskriver krav kopplade till framför allt säkerhet och funktion i olika produkter och tjänster. Kraven kommer exempelvis från Svensk Försäkring eller andra aktörer som ställer krav på säkerhet i produkter och tjänster. Olika företag provar sen sin produkt eller tjänst genom ett certifieringsbolag som är fristående för oss. När produkten eller tjänsten blivit certifierad så kan vi rekommendera den.

Lista över spårsändarsystem enligt SSF 1073
https://www.stoldskyddsforeningen.se/sparsystem/

Har ni synpunkter på en certifierad produkt:
Våra rekommendationer innebär inte att vi rekommenderar eller ställer oss bakom hur olika företag som fått sin produkt certifierad utför sina tjänster och service. Det är upp till företaget att ansvara för. Är det delar som berör det företagets service och bemötande så hör av er direkt till berört företaget. Misstänker ni att det rör produkten eller tjänstens säkerhet och kravuppfyllnad så ta direktkontakt med det företag som certifierat produkten eller tjänsten.