Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

2108 - den som väntar på något gott

Vi andas säkerhet och har koll på det senaste inom säkerhetsbranschen. Därför anordnar vi varje år 4 st kostnadsfria frukostseminarium och delar med oss av samtidens stora säkerhetsutmaningar.

Det här året har vi spännande grejer på gång, en teaser – civilförsvaret och kamerabevakning. Inom kort kommer vi att släppa datum, föreläsare och ämnen.

Till dess! Läs nedan om våra tidigare frukostseminarier och våra andra utbildningar.

2017 - säker personal & teknik

Förra året lanserade vi en serie seminarier på temat Säker personal och teknik. Vi behandlade vikten av granskning och kontroll, oavsett om det gäller bakgrundskontroll av personer i verksamheten eller kritisk granskning av information från omvärlden. Under hösten diskuterades hoten och säkerhetsutmaningarna för mobila enheter samt det som benämns som ”Internet of things”.

Internet of things – eller internet of evil things  

”Internet of Things” är ett exempel på den nya digitala verklighet som är på stark frammarsch i samhället. Säkerhetsutmaningarna på området är många och därför har begreppet ”Internet of Evil Things” också börjat diskuterats, d v s att nackdelarna med att koppla upp allt fler saker mot nätet i vissa fall är större än fördelarna. Under seminariet kommer säkerhetsproblematiken med en alltmer omfattande uppkoppling att diskuteras samt hur man bör resonera kring de risker som det innebär.

Föreläsare: Anne-Marie Eklund-Löwinder
Säkerhetschef IIS

Säkerhet på mobila enheter 13 oktober

Allt mer av företagens och myndigheters kritiska information läggs ut på mobila enheter såsom smarta telefoner och surfplattor och laptops samtidigt som kunskapen om vilka hot som finns mot dessa ofta är mindre kända. Är det ok att ladda ner appar fritt eller att ha positioneringen ständigt påslagen på de mobila enheterna. Vad bör man tänka på som användare och vilka riktlinjer bör finnas på verksamheten?

Föreläsare: Jens Bohlin
CEO Tutus Data

Säkerhetsprövning och bakgrundskontroll 28 april

Säkerhetsprövning ska förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet. Säkerhetsprövning är en strävan för att uppnå god personkännedom hos säkerhetsklassad personal. Vikten av en noggrann bakgrundkontroll är dock relevant även om det inte rör rikets säkerhet. Den mänskliga faktorn är ofta den svaga länken och kan både vara ett externt hot men också finnas hos den egna personalen.

Föreläsare - Håkan Grahn

Håkan Grahn är Överstelöjtnat vid MUST och har arbetat inom säkerhetstjänst i över 10 år. Han har bl a tjänstgjort som säkerhetschef för ett av Försvarsmaktens största förband och de senaste tre åren arbetar han som chef för Försvarsmaktens säkerhetsprövning vid MUST.

Vilseledande info och kritiskt granskande 19 maj

Frågan om falska nyheter, påverkan och vilseledande information diskuteras allt mer frekvent. Vilka intressen ligger bakom detta och vad har det för påverkan på samhället och därmed också våra verksamheter. Kunskap om källkritik och att ha ett kritiskt granskande förhållningssätt är grundläggande för att motverka detta och för att inte bidra till att ytterligare sprida felaktig information.

Föreläsare - Lars Hedström

Efter 20 år i den kommunala räddningstjänsten, bland annat som stabschef för räddningsorganisationen i Södertörn, tog han ett uppdrag utomlands för NATO, där han assisterade medlemsländerna från organisationens Coordination Centre. När han återvände till Sverige var det som överdirektör för Räddningsverket och därefter överdirektör på Krisberedskapsmyndigheten. Lars Hedström var med om att starta upp Kansliet för krishantering på Statsrådsberedningen.

Utbildningens längd
Våren Stockholm
Kursavgift
kr