Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Med kursen Kamerabevakning – lagen, regelverk och tillämpningar lär du dig kamerabevakningens roll i ett säkerhetssystem och vad ditt företag har för skyldigheter respektive möjligheter i samband med kamerabevakning.

Under kursen går vi igenom innehållet i de lagar som reglerar kamerabevakning samt delar av normen SSF 1060 och europastandarder, , bl a förändringarna dataskyddsförordningen och den nya kamerabevakningslagen innebär för dig som bedriver kamerabevakning. Vi tar upp praktiska tillämpningar och du ges möjlighet att få dina funderingar, frågeställningar och problem rörande kamerabevakning belysta. Värdefull kunskap oavsett om du är kravställare, användare, upphandlare eller leverantör av säkerhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till användare och upphandlare av kameraövervakningssystem samt även till installatörer, och projektörer hos anläggningsfirmor, säkerhetskonsulter m fl.

Kursen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

 

Kursstart och plats
10 maj Stockholm
Utbildningens längd
1 dag
Kursavgift
8 900 kr
exkl moms