Behörig Ingenjör Inbrottslarm – Utbildning

Behörig Ingenjör - Inbrottslarm ger dig fördjupad kunskap inom projektering och installation av larm.
Boka utbildnigen

Med ett certifikat har du ett bevis på den kunskap du besitter! Det visar att du på ett korrekt sätt kan projektera, installera och uppfylla de förväntningar som beställaren har på dig som installatör av inbrottslarmanläggningar. Vår utbildning Behörig Ingenjör – Inbrottslarm ger all nödvändig kunskap som leder fram till en sådan certifiering.

Om du går SSF utbildning som förbereder för examination och certifierar dig hos SBSC får du 30% rabatt på utbildningen och på ansökningsavgiften hos SBSC.* (Rabattkoden till ansökningsavgiften hos SBSC kommer på mejl när du bokar utbildningen.)

Du som redan är certifierad och ska recertifiera dig hos SBSC och väljer att gå SSF:s utbildning, får 35% rabatt på utbildningen Rabattkoden får du från SBSC i samband med ansökan till recertifiering. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudande.

Varför ska du gå utbildningen hos SSF?

 • Du kan välja att gå utbildningen i klassrum eller som webbsänd.
 • Normer & regler – abonnemang ingår i 6 månader, värde 2 154 kr.
 • 15% rabatt vid förlängning av Normabonnemang (värde 620 kr / år).
 • Pedagogiskt upplägg som varvar föreläsningar, case och övningar.
 • Vi har den senaste erfarenheten och har utbildat i över 50 år.
 • 30% rabatt på utbildning och ansökningsavgift för certifiering, när du går SSF förberedande utbildning och certifierar dig hos SBSC. *
 • SBSC har examination på flertal orter.

Om utbildningen

Behörig Ingenjör – Inbrottslarm ger dig fördjupad kunskap inom projektering och installation av larm. Under 3,5 dagar får du lära dig om allt från riskanalys, skyddsplanering och larmlagen till matematik, ellära och normer. Föreläsningar varvas med case och övningar. Du får även tillgång till sammanfattande dokumentation och övningsuppgifter inför certifieringen.

Utbildningen ger dig rätt kunskap för att analysera risker och se källor för, samt förebygga, obefogade larm. Du får lära dig att tillämpa regler gällande projektering och installation av inbrottslarm så att dina kunder kan känna sig säkra på att allt utförts på rätt sätt.

Vem riktar sig utbildningen Behörig ingenjör – Inbrottslarm till?

Utbildningen vänder sig till installatörer och projektörer hos anläggningsfirmor, säkerhetskonsulter m fl och passar både för dig som ska certifiera dig för första gången och för dig som ska recertifiera dig.

Om certifiering hos SBSC

För att en inbrottslarmanläggning ska utföras på ett säkert och tillförlitligt sätt, krävs det att den installeras av en anläggarfirma med rätt kompetens hos sin personal.

Ett certifikat enligt SSF 1016 Behörig ingenjör inbrottslarm intygar att du har den kunskap som krävs. Det visar också att du uppfyller de krav som finns på grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom inbrottslarmsområdet.

För anmälan till certifiering kontaktar du Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC), mer info hittar du här. SBSC kan också svara på eventuella frågor om examination, krav, avgifter etc.

*Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Kursstart och plats

20 feb 2024, Online

16 apr 2024, Stockholm

24 sep 2024, Stockholm

12 Nov 2024, Online

Utbildningens längd

3,5 dagar

Kursavgift

24 150 kr exkl. moms

Kontakt

Staffan Augustsson
E-post: staffan.augustsson@stoldskyddsforeningen.se

Utbildningens innehåll

Utbildningen är uppdelad på 3,5 dagar med följande innehåll:

 • Riskanalys och skyddsplanering
 • SSF 130, 1014, 1015, 1016, 136, 200, 210
 • Larmlagen
 • Boverkets Byggregler (utdrag)
 • Svensk Standard för inbrottslarm SS EN 50 131-1
 • Svensk Standard för registrering av svagströmsnät
 • Offert- och entreprenadjuridik
 • Matematik och ellära
 • Genomgång av olika larm och larmkomponenter, samt i vilka miljöer de olika produkterna ska användas

Utbildningens mål

 • Du har de nödvändiga kunskaperna för att klara examinationsprovet för certifiering till ”Behörig ingenjör – Inbrottslarm”
 • Du kan analysera risker och förebygga obefogade larm
 • Du kan tillämpa innehållet i de SSF-regler och andra regelverk som reglerar projektering och installation av inbrottslarm
 • Du känner till reglerna för mekaniskt skydd och förvaring samt elektromekanisk låsanläggning
 • Du kan registrera svagströmsnät och utföra matematiska beräkningar inom elläran

Utbildningens längd

3,5 dagar.

Datum och plats

20-23 februari 2024, online

16-19 april 2024, Stockholm

24-27 september 2024, Stockholm

12-15 november 2024, Online

Lärare

Fredrik Karlsson, Frekar Konsult AB och kundansvarig/projektledare hos Finlarm AB. Fredrik har lång och gedigen bakgrund inom projektering och installation av inbrottslarm, han har jobbat i säkerhetsbranschen sedan 1989 och är certifierad Behörig ingenjör – inbrottslarm. Han har arbetat som tekniker i 12 år och de senaste 15 åren har Fredrik jobbat som projektör och projektledare för säkerhetsentreprenader. Under 5 års tid har Fredrik även varit entreprenadchef på Stockholmskontoret, Bravida Säkerhet.

Avgift

24 150 kr exkl moms.

Om du går SSF utbildning som förbereder för examination och certifierar dig hos SBSC får du 30% rabatt på utbildningen och på ansökningsavgiften hos SBSC.* (Rabattkoden till ansökningsavgiften hos SBSC kommer på mejl när du bokar utbildningen.)

Kurslitteratur

 • Normer & regler – Inbrottslarm abonnemang, ingår som kursdokumentation i sex månader
  (värde 2 095 kr) Dessutom får du 15 % rabatt när du förlänger ditt abonnemang (värde 629 kr per år).
 • Sammanfattande dokumentation
 • Övningsuppgifter

Mer information

Staffan Augustsson
staffan.augustsson@stoldskyddsforeningen.se

Boka utbildnigen