Certifierad Låsmästare

Kurstillfällen: enligt förfrågan
Intresseanmälan

Allt fler beställare söker samarbetspartners som är seriösa, kompetenta och som kan leverera ”rätt” produkter/system. Att bli Certifierad Låsmästare visar för beställare att du är just en sådan leverantör och det ger även en ökad trygghet för beställaren. Vår utbildning ger all nödvändig kunskap som leder fram till en sådan certifiering.

Certifieringen arrangeras av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) i anslutning till kursen. Kontakta SBSC för anmälan till examination, krav, avgifter etc.

Målgrupp

Kursen vänder sig till Värdeförvaringstekniker samt låssmeder eller personer med goda låskunskaper som sedan tidigare arbetar med service, låsbyten och andra arbeten viktiga för att upprätthålla skyddsnivån på värdeförvaringsenheten. SSF förbehåller sig rätten att pröva varje sökandes lämplighet att delta i utbildningen.

Den vänder sig också till låssmeder eller personer med goda låskunskaper som sedan tidigare arbetar med installation, projektering, service och andra låsarbeten och den ger all nödvändig kunskap som leder fram till en certifiering.

Även den som certifierar sig enligt SSF 1041 Certifierad låstekniker – Låsanläggningarkan gå den här kursen, kursen ger den information som behövs för den certifieringen och lite till. Föreläsarens material och föreläsningen kommer tydligt att informera om vilka avsnitt under kursen som är krav för låsteknikern.

Kursen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

Utbildningens längd

2,5 dagar

Kursavgift

Pris vid förfrågan

Kursens innehåll

• Genomgång av regelverk
SSF 200, SSF 210, SSF 3522, SSF 1040, SSF 1041, SSF 130

• Genomgång av lagar, förordningar och rekommendationer
– Lås och utrymningsvägar samt Panik och nödutrymningsbeslag
– Boverkets byggregler, BBR (utdrag)
– Elsäkerhetsföreskrifter
– Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest och arbetsplatsens utformning

• Genomgång av matematik och ellära

Kursens mål

• Du har de nödvändiga kunskaperna för att klara examinationsprovet för certifiering till Certifierad Låsmästare
• Du kan tillämpa innehållet i de SSF-regler och andra regelverk som reglerar projektering och installation av lås
• Du känner till reglerna för mekaniskt skydd samt elektromekanisk låsanläggning
• Du kan och utföra matematiska beräkningar inom elläran

Kursens längd

2,5 dagar. Tredje dagen endast förmiddag, därefter examination för den som önskar.

Datum och plats

Inga kursdatum finns inplanerade för 2019. Gör en intresseanmälan för att få information om eventuella kursdatum.

Föreläsare

Sven Falkborg, SF Stöldskydd har över 30 års erfarenhet i säkerhetsbranschen samt en gedigen kunskap om fysiska skydd och försäkringsbolagens arbete. Han har jobbat som låssmed, provningsingenjör på SSF Stöldskyddsföreningen bl a med att utveckla SSFs provnings- och kravnormer samt även varit chef för riskbesiktning på ett av Sveriges stora försäkringsbolag. Idag arbetar Sven som konsult med säkerhetsfrågor och är en av de konsulter SSF Stöldskyddsföreningen kontinuerligt anlitar som föreläsare och säkerhetskonsult.

Mer information

Maria Åström
Tel: 08-783 7457
E-post: maria.astrom@stoldskyddsforeningen.se

Kursanmälan Certifierad Låsmästare

*uppgifterna är obligatoriska

Anmälan

Du anmäler dig till våra kurser via respektive kurssida. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms och måltidspaket tillkommer. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.

Certifiering

Certifieringen arrangeras av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) i anslutning till kursen. Kontakta SBSC för anmälan till examination, krav, avgifter mm på www.sbsc.se. Kraven för certifiering finns beskrivna i normen SSF 1076 – Certifierad värdeförvaringstekniker.

Gå till SBSC