Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Allt fler beställare söker samarbetspartners som är seriösa, kompetenta och som kan leverera ”rätt” produkter/system. Att bli Certifierad Låsmästare visar för beställare att du är just en sådan leverantör och det ger även en ökad trygghet för beställaren. Vår utbildning ger all nödvändig kunskap som leder fram till en sådan certifiering.

Certifieringen arrangeras av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) i anslutning till kursen. Kontakta SBSC för anmälan till examination, krav, avgifter etc på www.sbsc.se

OBS! Kursen hålls mycket sällan och ytterligare kurstillfällen finns ej inplanerade i dagsläget.

Målgrupp

Kursen vänder sig till Värdeförvaringstekniker samt låssmeder eller personer med goda låskunskaper som sedan tidigare arbetar med service, låsbyten och andra arbeten viktiga för att upprätthålla skyddsnivån på värdeförvaringsenheten. SSF förbehåller sig rätten att pröva varje sökandes lämplighet att delta i utbildningen.

Den vänder sig också till låssmeder eller personer med goda låskunskaper som sedan tidigare arbetar med installation, projektering, service och andra låsarbeten och den ger all nödvändig kunskap som leder fram till en certifiering.

Även den som certifierar sig enligt SSF 1041 Certifierad låstekniker – Låsanläggningar kan gå den här kursen, kursen ger den information som behövs för den certifieringen och lite till. Föreläsarens material och föreläsningen kommer tydligt att informera om vilka avsnitt under kursen som är krav för låsteknikern. 

Kursstart och plats
Stockholm
Utbildningens längd
2,5 dagar
Kursavgift

pris vid förfrågan

Certifiering

Certifieringen arrangeras av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) i anslutning till kursen. Kontakta SBSC för anmälan till examination, krav, avgifter mm. Kraven för certifiering finns beskrivna i normen SSF 1049 – Certifierad låsmästare alternativt Certifierad låstekniker – SSF 1041.
Kontakta SBSC