Certifierad Låsmästare

Nästa kurstillfälle: 12-14 maj på distans
Anmäl dig

Med anledning av det nya coronaviruset spridning:

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Vi genomför våra kurser på distans fram till midsommar till att börja med.
  • Det är enkelt att delta!
  • Det enda du behöver är tillgång till en dator och internetuppkoppling!

Allt fler beställare söker samarbetspartners som är seriösa, kompetenta och som kan leverera ”rätt” produkter/system. Att bli Certifierad Låsmästare visar för beställare att du är just en sådan leverantör och det ger även en ökad trygghet för beställaren. Vår utbildning ger all nödvändig kunskap som leder fram till en sådan certifiering.

Målgrupp

Kursen vänder sig till Värdeförvaringstekniker samt låssmeder eller personer med goda låskunskaper som sedan tidigare arbetar med service, låsbyten och andra arbeten viktiga för att upprätthålla skyddsnivån på värdeförvaringsenheten. SSF förbehåller sig rätten att pröva varje sökandes lämplighet att delta i utbildningen.

Den vänder sig också till låssmeder eller personer med goda låskunskaper som sedan tidigare arbetar med installation, projektering, service och andra låsarbeten och den ger all nödvändig kunskap som leder fram till en certifiering.

Även den som certifierar sig enligt SSF 1041 Certifierad låstekniker – Låsanläggningarkan gå den här kursen, kursen ger den information som behövs för den certifieringen och lite till. Föreläsarens material och föreläsningen kommer tydligt att informera om vilka avsnitt under kursen som är krav för låsteknikern.

Kursen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

Kursstart och plats

12 maj 2020, Distans

Utbildningens längd

2,5 dagar

Kursavgift

19 995 kr- ex moms

Kursens innehåll

• Genomgång av regelverk
SSF 200, SSF 210, SSF 3522, SSF 1040, SSF 1041, SSF 130

• Genomgång av lagar, förordningar och rekommendationer
– Lås och utrymningsvägar samt Panik och nödutrymningsbeslag
– Boverkets byggregler, BBR (utdrag)
– Elsäkerhetsföreskrifter
– Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest och arbetsplatsens utformning

• Genomgång av matematik och ellära

Kurslitteratur
Digitalt abonnemang Normer & regler – Låsanläggningar ingår som kursdokumentation i sex månader (värde 2 149 kr)
Dessutom får du 15 % rabatt när du förlänger ditt abonnemang (värde 645 kr per år).

Kursens mål

• Du har de nödvändiga kunskaperna för att klara examinationsprovet för certifiering till Certifierad Låsmästare
• Du kan tillämpa innehållet i de SSF-regler och andra regelverk som reglerar projektering och installation av lås
• Du känner till reglerna för mekaniskt skydd samt elektromekanisk låsanläggning
• Du kan och utföra matematiska beräkningar inom elläran

Kursens längd

2,5 dagar.

Datum och plats

12-14 maj på distans

Anmälan till examination görs separat till certifieringsbolag

Föreläsare

Av SSF utsedd specialist inom området

Mer information

Teeda Drammeh
Tel: 08-783 7457
E-post: teeda.drammeh@stoldskyddsforeningen.se

Kursanmälan Certifierad Låsmästare

*uppgifterna är obligatoriska

Anmälan

Du anmäler dig till våra kurser via respektive kurssida. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms och måltidspaket tillkommer. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.