Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Kursens innehåll

 • Genomgång av regelverk
  • SSF 200, SSF 210, SSF 3522, SSF 1040, SSF 1041, SSF 130
 • Genomgång av lagar, förordningar och rekommendationer
  • Lås och utrymningsvägar samt Panik och nödutrymningsbeslag
  • Boverkets byggregler, BBR (utdrag)
  • Elsäkerhetsföreskrifter
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest och arbetsplatsens utformning
 • Genomgång av matematik och ellära

Kursens mål

 • Du har de nödvändiga kunskaperna för att klara examinationsprovet för certifiering till Certifierad Låsmästare
 • Du kan tillämpa innehållet i de SSF-regler och andra regelverk som reglerar projektering och installation av lås
 • Du känner till reglerna för mekaniskt skydd samt elektromekanisk låsanläggning
 • Du kan och utföra matematiska beräkningar inom elläran