Certifierad värdeförvaringstekniker

Kurstillfällen: enligt förfrågan
Intresseanmälan

Med ett certifikat har du ett bevis på den kunskap du besitter. Det visar att du på ett korrekt sätt kan utföra låsbyten, reparationer och justeringar samt fylla de förväntningar som kravställare och beställaren ställer, när det gäller värdeförvaring.

Certifierade värdeförvaringsenheter ska fortlöpande kontrolleras och underhållas. Som certifierad värdeförvaringstekniker visar du att du har kompetensen som krävs för att utföra service på certifierade värdeförvaringsenheter, och enhetens certifikat fortsätter då att gälla även efter utförd service.

Vår utbildning går igenom all teoretisk kunskap som efterfrågas vid certifiering, enligt den nya normen SSF 1076, utgåva 2. Du får kunskap om värdeförvaringsenheter, regelverk och standarder kring dessa samt lås till värdeförvaringsenheter.

Målgrupp

Kursen vänder sig till Värdeförvaringstekniker samt låssmeder eller personer med goda låskunskaper som sedan tidigare arbetar med service, låsbyten och andra arbeten viktiga för att upprätthålla skyddsnivån på värdeförvaringsenheten. SSF förbehåller sig rätten att pröva varje sökandes lämplighet att delta i utbildningen.

Kursen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov.

Utbildningens längd

2,5 dagar

Kursavgift

Pris vid förfrågan

Kursens innehåll

  • Genomgång av kraven enligt SSF 1076, utgåva 2
  • Genomgång av relevanta standarder för förvaringsenheter
  • Kunskap om på marknaden förekommande typer av värdeförvaringsenheter och högsäkerhetslås
  • Myndighetskrav för vapenförvaring
  • Krav från aktörer och andra kravställare
  • Termer och definitioner
  • Kännedom om standarderna SSF 200 och SSF 130
  • Råd och tips kring arbetet med värdeförvaringsenheter

Kursens mål

Efter utbildningen har du kunskap om värdeförvaringsenheter och standarder, de nödvändiga teoretiska kunskaperna för att klara examinationsprovet för certifiering till Värdeförvaringstekniker (arrangeras av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering, SBSC i anslutning till kursen).

Kontakta SBSC för anmälan till examination, krav, avgifter etc. på www.sbsc.se. Med en certifiering har du behörighet att utföra service och ombyggnad av värdeförvaringsenheter.

Kursens längd

2,5 dagar. Tredje dagen endast förmiddag, därefter examination för den som önskar.

Datum och plats

Inga kursdatum finns inplanerade för 2020. Gör en intresseanmälan för att få information om eventuella kursdatum.

Mer information

Teeda Drammeh
Tel: 08-783 7457
teeda.drammeh@stoldskyddsforeningen.se

Intresseanmälan Certifierad värdeförvaringstekniker

*uppgifterna är obligatoriska

Anmälan

Du anmäler dig till våra kurser via respektive kurssida. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.