Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Med ett certifikat har du ett bevis på den kunskap du besitter. Det visar att du på ett korrekt sätt kan utföra låsbyten, reparationer och justeringar samt fylla de förväntningar som kravställare och beställaren ställer, när det gäller värdeförvaring.

Certifierade värdeförvaringsenheter ska fortlöpande kontrolleras och underhållas. Som certifierad värdeförvaringstekniker visar du att du har kompetensen som krävs för att utföra service på certifierade värdeförvaringsenheter, och enhetens certifikat fortsätter då att gälla även efter utförd service.

Vår utbildning går igenom all teoretisk kunskap som efterfrågas vid certifiering, enligt den nya normen SSF 1076, utgåva 2. Du får kunskap om värdeförvaringsenheter, regelverk och standarder kring dessa samt lås till värdeförvaringsenheter.

Föreläsare

Sven Falkborg, SF Stöldskydd

Kursen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

Utbildningens längd
2,5 dagar
Kursavgift
16 700 kr
exkl moms, måltider och boendekostnad.

Certifiering

Certifieringen arrangeras av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) i anslutning till kursen. Kontakta SBSC för anmälan till examination, krav, avgifter mm på www.sbsc.se. Kraven för certifiering finns beskrivna i normen SSF 1076 – Certifierad värdeförvaringstekniker.

Målgrupp

Kursen vänder sig till Värdeförvaringstekniker samt låssmeder eller personer med goda låskunskaper som sedan tidigare arbetar med service, låsbyten och andra arbeten viktiga för att upprätthålla skyddsnivån på värdeförvaringsenheten. SSF förbehåller sig rätten att pröva varje sökandes lämplighet att delta i utbildningen.