Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Kursens innehåll

  • Genomgång av kraven enligt SSF 1076, utgåva 2
  • Genomgång av relevanta standarder för förvaringsenheter
  • Kunskap om på marknaden förekommande typer av värdeförvaringsenheter och högsäkerhetslås
  • Myndighetskrav för vapenförvaring
  • Krav från aktörer och andra kravställare
  • Termer och definitioner
  • Kännedom om standarderna SSF 200 och SSF 130
  • Råd och tips kring arbetet med värdeförvaringsenheter

Kursens mål

Efter utbildningen har du kunskap om värdeförvaringsenheter och standarder, de nödvändiga teoretiska kunskaperna för att klara examinationsprovet för certifiering till Värdeförvaringstekniker (arrangeras av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering, SBSC i anslutning till kursen). Kontakta SBSC för anmälan till examination, krav, avgifter etc. på www.sbsc.se. Med en certifiering har du behörighet att utföra service och ombyggnad av värdeförvaringsenheter.