Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Här finns exempel på kurser vi genomför på uppdrag. Kontakta oss, vi kommer gärna med förslag på inriktning, innehåll och upplägg.

Riskhantering och säkerhetskultur

Alla verksamheter står inför hot och risker och det är av vikt att det finns förståelse, både hos personal och ledning, om analys och hantering av dessa. 
Läs mer >>

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd är något som berör både privat och offentlig verksamhet. Det gäller både skydd mot spioneri, sabotage, terrorism till att t.ex. säkerhetspröva sin personal. 
Läs mer >>

Kamerabevakning

Den 25 maj infördes dataskyddsförordningen och reglerna för den nya kamerabevakningslagen trädde i kraft 1 augusti 2018. Se hur den nya lagen påverkar din verksamhet och möjligheterna att bedriva kamerabevakning. 

Hot och våld – före, under och efter

Hur reagerar dina kollegor och du själv i en hotfull situation? Hur ska ni agera i den akuta situationen? Hur tar ni hand om drabbade efteråt? Det är några frågor som tas upp i kursen.
Läs mer >>

Säkerhet i reception 

För att du ska vara säker i din yrkesroll måste det finnas fungerande rutiner och en förberedelse för hur du ska agera i olika situationer. Vår utbildning ger dig verktyg för att nå ett bra samspel mellan service och säkerhet.
Läs mer >>

Skyddsplanering

Skyddsplanering är grunden till ett bra inbrottsskydd. Vad är viktigt och i vilken ordning ska åtgärderna prioriteras? Avskräcka, upptäcka, fördröja och åtgärda är viktiga delar i skyddsplaneringen.

Krishantering

Verksamheter är i behov av att få en gemensam syn på centrala frågor rörande krishantering. Vad är en kris? Vilka riktlinjer ska gälla för den egna verksamheten i händelse av en kris? Vilken organisation ska finnas och vilka ska ingå i den? 
Läs mer >>

"Krishanteringsutbildningen med SSF var väldigt bra och nyttig för oss. Hjälper oss vidare i vårt arbete gällande säkerhet och krishantering - säkerhet är ju vår första prioritering. Bra kursledare som på ett tydligt och förståeligt sätt såg till att vi fick ett otroligt bra utbyte av denna dag."
Nina Tano, VD Furuviksparken

Säkerhetsutbildning – regelverk och teknik

Vill ni höja kompetensen i säkerhetsfrågor, inom exempelvis mekanisk säkerhet, larm, kameraövervakning, värdeförvaring eller värdetransporter?

Konkurrenskraft genom risk- och behovsanalys

För dig som är leverantör av säkerhet är kunskap i riskanalys ett viktigt verktyg för att öka försäljningen.

Gör en intresseanmälan

Har du frågor eller vill du göra en intresseanmälan? Klicka här >>