Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

"SSF har tagit fram ett skräddarsytt utbildningspaket som vi använder när vi utbildar inom skyddsklasser och inbrottsskydd för säljande personal inom if. SSF har under planeringen varit både lyhörda och flexibla för våra önskemål. Vidare har genomförandet varit mycket proffsigt och utvärderingen som sker efter varje pass har varit relevant och utvecklat utbildningen ytterligare".

Anders Gistrand, Försäljningschef, if

"SSF har drivit igenom en säkerhetskultur och ett säkerhetstänk med sina välutbildade lärare i Tunnelsäkerhet. Det har gynnat oss i fortsatt säkerhetsarbete inom andra områden på företaget."

Tomas Helenius, Utbildning & Materialsamordnare,Stockholm vatten AB

"Krishanteringsutbildningen med SSF var väldigt bra och nyttig för oss. Hjälper oss vidare i vårt arbete gällande säkerhet och krishantering - säkerhet är ju vår första prioritering. Bra kursledare som på ett tydligt och förståeligt sätt såg till att vi fick ett otroligt bra utbyte av denna dag."

Nina Tano, VD Furuviksparken

"Som ett led i att höja kompetensen inom hela svenska ABB och få en enhetlig nivå på vårt säkerhetsarbete så valde vi att ta fram en säkerhetsutbildning i samverkan med Stöldskyddsföreningen.

Konceptet blev lyckat då det blev både en generell säkerhetsutbildning och en företagsanpassad utbildning. Utbildningen ökade kompetensen hos våra säkerhets-koordinatorer och förtroende för deras kompetens ökade hos våra linjechefer och därigenom får vi en tryggare och säkrare arbetsplats på alla våra etableringar."

Lars Svärd Security Manager ABB Sweden

"Vi anlitar SSF löpande för att utbilda vår personal inom hot och våld, SSFs skräddarsydda kurs och professionella kursledare är ett mycket lyckat koncept. Kursen lär oss att hantera besvärliga eller hotfulla situationer och därmed öka tryggheten både för vår personal och våra passagerare."

Daniel Almgren Stockholms Sjötrafik

"Kursledaren har på ett inspirerande och pedagogiskt sätt utbildat en grupp medarbetare inom Regeringskansliet i säkerhetskultur och motivation. Gruppen fick många tips och idéer att använda i arbetet med att etablera säkerhetskulturen inom organisationen."

Kate Almkvist Departementsekreterare Regeringskansliets Förvaltningsavdelning Beredskaps- och Säkerhetsenheten

"Som leverantör av CCTV och måna om våra kunder och deras kunder, ser vi givetvis nyttan av att fler utbildar sig inom området. Tillsammans med SSF arrangerade vi därför en anpassad certifieringskurs för våra kunder. Arrangemanget var uppskattat och tack vare att vi kunde använda våra lokaler och garantera ett visst antal platser så kunde vi också erbjuda kursen till ett rabatterat pris."

Rebeca Neuman-Comrie, marknadsansvarig Siemens AB Building technologies Security Products

"Helsingborgs stad bedriver just nu ett omstruktureringsarbete avseende larm- och övervakningsanläggningar i kommunen, vilket syftar till att få en bättre överblick och kontroll av kostnader och material. Inför arbetet utbildade SSF oss chefer och operativ personal, i säkerhetsarbetets övergripande regelverk. Det gav oss en bra gemensam plattform att arbeta utifrån.

Utbildningen hölls på plats i Helsingborg av en erfaren lärare, som engagerat och metodiskt lotsade oss igenom lagar, standarder och regelverk."

Sten Orre Projektledare Helsingborgs stad

"SSF har genomfört en företagsanpassad utbildning för Norrbottens läns Landsting. Utbildningen gav en bra inblick i hur vi kan agera när ett internt brott har begåtts. Vi kommer att ha nytta av SSF:s utbildning i vårt interna utredningsarbete".

Petter Nordqvist Landstingsdirektörens stab Säkerhetssektionen Norrbottens läns Landsting

"Kursen har hållits på ett lugnt och metodiskt sätt av en lärare som genom en nära och naturlig kontakt med medarbetarna givit oss en god och övergripande insikt om säkerhet och skydd. Medarbetarna har fått en grund att stå på och talar samma språk, de kan nu gå vidare i sitt arbete med att "säkra" trafik- och varuflöde över våra gränser."

Jan-Ivar Andersson Verksamhetsansvarig Tullverket, Brottsbekämpningen

"Vi anlitar SSF löpande för att utbilda vår personal inom hot och våld, SSFs skräddarsydda kurs och professionella kursledare är ett mycket lyckat koncept. Kursen lär oss att hantera besvärliga eller hotfulla situationer och därmed öka tryggheten både för vår personal och våra passagerare."

Daniel Almgren, Stockholms Sjötrafik

”Parks and Resorts Scandinavia med parkerna AB Gröna Lunds Tivoli, Kolmårdens Djurpark, Skara Sommarland, Furuvik och Aquaria genomförde utbildningen Hot och Våld i SSFs regi. Utbildningen gav oss dels nödvändiga uppdateringar inom området men också många konkreta och användbara tips för att förebygga men också hantera hotfulla situationer. Dessutom så kunde vi i hela koncernen få en bra och samlad syn kring var vi står idag samt hur vi ska prioritera när vi nu ska gå vidare internt med att utveckla vårt eget arbete.”

Fredrik Gemzell, säkerhetschef Parks and Resorts Scandinavia

"Vi fick önskemål från flera håll i kommunen om att anordna en utbildning i hur man förebygger och hanterar situationer som innefattar hot & våld. Utbildningen uppskattades och fick bra betyg av våra utbildningsdeltagare eftersom den hade ett brett innehåll, upplevdes relevant och innehöll tänkvärda exempel. Föreläsaren anpassade innehållet efter deltagarnas önskemål, förkunskaper och arbetsrelaterade risker."

Carina Bengtsson, Säkerhetshandläggare,  Kommunledningsförvaltningen Östersunds kommun