Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

SSF genomför ett flertal företagsanpassade säkerhetsutbildningar per år. Här presenteras några aktuella exempel på utbildningssamverkan.

En av Sveriges storbanker

Tillsammans med en av Sveriges större banker har SSF tagit fram en säkerhetsutbildning för säkerhetsansvariga vid den centrala säkerhetsavdelningen samt de säkerhetsansvariga på bankens regionbanker i Sverige. Utbildningen är ett led i att skapa en gemensam plattform för bankens säkerhetsarbete.

Tunnelsäkerhetsgruppen

Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms brandförsvar, Stockholms trafikkontor, Stockholms stadsbyggnadskontor, Stockholm Vatten, AB Fortum Värme och Telia Sonera.

SSF genomför säkerhetsutbildning för de som arbetar i ledningstunnlar, på uppdrag av Tunnelsäkerhetsgruppen. Utbildningen är ett krav, för att en person ska bli behörig att arbeta i Stockholms tunnelsystem.

Länsstyrelsen i Stockholm

Tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm har vi genomfört utbildningar för inspektörer och handläggare hos myndigheten. Syftet med samarbetet var att höja kompetensen inför inspektioner och utfärdande av tillstånd, inom mekanisk säkerhet, larm och kameraövervakning.

Yrkeshögskolan i Mölnlycke - Riskhanteringsakademien

SSF medverkar vid planering och genomförande av yrkesutbildning i Säkerhetssystem PME (Personella, Mekaniska och Elektroniska skydd). SSF, SWESEC, SLR och SecLink har i samverkan med skolan tagit fram utbildningen. SSF ansvarar för utveckling av och föreläsning på utvalda delkurser samt ingår i utbildningens referensgrupp.

SLR

SSF Stöldskyddsföreningen och SLR, Sveriges Låsmästares Riksförbund samarbetar i utbildnings- och standardiseringsfrågor. Bl a medverkar vi och erbjuder säkerhetskurser inom SSFs kompetensområden vid SLRs årliga utbildningsdagar. Kurser som Certifierad låsmästare, Värdeförvaring, Merförsäljning genom riskanalys, Utrymning & tillgänglighet, IT-säkerhet och kunskap om standarder för mekaniska skydd, är exempel på kurser som är intressanta för låsbranschen att utvecklas inom. Läs mer om SLR.

Visita

Utifrån SSFs kompetens inom säkerhetsfrågor och Visitasbranschkunskap samverkar vi för att hjälpa branschföretagen att skapa en tryggare miljö för gäster och medarbetare. Tillsammans arrangerar vi utbildningar och tar fram material med säkerhetsinformation, för Visitas medlemmar. SSF erbjuder även Visitas medlemmar rabatt på utvalda utbildningar av SSFs ordinarie kursutbud.

Stockholms Sjötrafik och Blidösundsbolaget

För att öka säkerheten för både personal och passagerare utbildar SSF personalen på Stockholms Sjötrafik och Blidösundsbolaget i konflikthantering och hantering av hot och våld. Genom ett bra förebyggande arbete och rutiner för hur man hanterar olika situationer, ökar tryggheten på arbetsplatsen.