Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Kursens innehåll

  • Hot, våld och rån – vad är det?
  • Våldet i samhället
  • Lagar och regelverk som anger kraven för skydd mot hot, våld och rån
  • Förebyggande skydd
  • Verbal konflikthantering
  • Agerande i den akuta situationen
  • Att ta hand om drabbade
  • Kris- och krishantering

Kursens mål

Efter kursen kommer du ha kunskap om hur du etablerar ett så bra förebyggande skydd som möjligt. Du kommer också lära dig konflikthantering för att hantera en akut situation samt hur man tar hand om drabbade personer. Du får även kunskap om gällande lagar och andra regelverk som anger kraven för skydd mot hot, våld och rån.