Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

"Vi anlitar SSF löpande för att utbilda vår personal inom hot och våld, SSFs skräddarsydda kurs och professionella kursledare är ett mycket lyckat koncept. Kursen lär oss att hantera besvärliga eller hotfulla situationer och därmed öka tryggheten både för vår personal och våra passagerare."

Daniel Almgren, Stockholms Sjötrafik

”Parks and Resorts Scandinavia med parkerna AB Gröna Lunds Tivoli, Kolmårdens Djurpark, Skara Sommarland, Furuvik och Aquaria genomförde utbildningen Hot och Våld i SSFs regi. Utbildningen gav oss dels nödvändiga uppdateringar inom området men också många konkreta och användbara tips för att förebygga men också hantera hotfulla situationer. Dessutom så kunde vi i hela koncernen få en bra och samlad syn kring var vi står idag samt hur vi ska prioritera när vi nu ska gå vidare internt med att utveckla vårt eget arbete.”

Fredrik Gemzell, säkerhetschef Parks and Resorts Scandinavia

"Vi fick önskemål från flera håll i kommunen om att anordna en utbildning i hur man förebygger och hanterar situationer som innefattar hot & våld. Utbildningen uppskattades och fick bra betyg av våra utbildningsdeltagare eftersom den hade ett brett innehåll, upplevdes relevant och innehöll tänkvärda exempel. Föreläsaren anpassade innehållet efter deltagarnas önskemål, förkunskaper och arbetsrelaterade risker."

Carina Bengtsson, Säkerhetshandläggare,  Kommunledningsförvaltningen Östersunds kommun