Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Kursens innehåll

  • Larm – komponenter, funktioner, uppbyggnad och systemlösningar
  • Inbrottslarm
  • Överfallslarm
  • Inpasseringssystem
  • Övningar i larmprojektering
  • Lagar och regelverk för larmanläggningar (inbrottslarm)

Kursens mål

  • Du känner till hur larmanläggningar fungerar och har god kunskap om hur du ska projektera och upphandla larmsystem.
  • Du är väl införstådd med larmets roll i ett säkerhetssystem, vet hur olika larm är uppbyggda och hur de fungerar.
  • Du känner till innehållet i och kan använda gällande regelverk