Interna utredningar – Utbildning

Köp!

Varje år drabbas många företag och organisationer av brott begångna av den egna personalen. Brott på arbetsplatsen kan kosta ditt företag flera miljoner årligen. Se till att ditt företag har minst en person som kan hantera interna utredningar!

Om utbildningen interna utredningar

Interna utredningar passar dig som handlägger interna brott eller är delaktig i det brottsförebyggande arbetet inom näringsliv eller offentlig förvaltning. Utbildningen lär dig att göra en utredning på rätt sätt vid misstanke om brott eller om brott uppstått.

För att lyckas behöver du veta vad lagen säger, vilken metod du ska använda och hur du ska genomföra intervjuer med misstänkta och berörda för att få ut det mesta av utredningen.

Utbildnigen går igenom metoder för att upptäcka brott, utredningsmetodik och innehåller delmoment som: förebygg brott, utredningsmodellen, bevishantering, vad säger svensk lag, hur förbereder man sig internt och intervjuteknik.

Målgrupp

Du kan exempelvis ha befattningen säkerhetschef, HR-ansvarig, internrevisor, externrevisor eller controller.

Utbildningen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

Utbildningens längd

Kursavgift

Utbildningens innehåll

Utbildningen går igenom metoder för att upptäcka brott, utredningsmetodik, hantering av bevis samt lagstiftning. Utbildningen innehåller följande delmoment:

 • Att förebygga brott
 • Att upptäcka brott
 • Utredningsmodellen
 • Bevishantering
 • Vad säger svensk lag?
 • Hur förbereder vi oss internt?
 • Intervjuteknik

Mål

Du ska känna till olika metoder för utredningar och hur man lägger upp en intervju med misstänkta och andra berörda. Målet är att du efter genomgången utbildning ska:

 • Känna till faktorer för att förebygga interna brott
 • Känna till “typiska” profiler och tillvägagångssätt för att begå interna brott
 • Vara förtrogen med utredningsmodellen
 • Känna till relevant lagstiftning
 • Kunna förbereda en utredningsintervju
 • Veta hur en utredningsintervju ska genomföras med olika personlighetstyper

Längd

1 dag.

Datum och plats

23 maj 2022, online.

Föreläsare

Tomas Devenyi, Ancoris Security AB

Tomas Devenyi är säkerhetskonsult och anlitad av SSF Stöldskyddsföreningen. Han har mångårig erfarenhet med att delta i planeringen och utvecklingen av olika verksamheters säkerhetsarbete, bl.a. för kommuner, stora myndigheter, kärnkraftverk, landsting, mm. Tomas har även under lång tid genomfört utbildningar för företag, myndigheter och högskolor bl a inom hot och våld, konflikt-, kris- och risk-hantering samt säkerhetsskydd. Han driver även bloggen ”Om säkerhet..” som b.la. tar upp frågor rörande säkerhetsskydd.

Kursavgift

Mer information

Elin Ljungström
08-783 75 35
elin.ljungstrom@stoldskyddsforeningen.se

Anmälan

Du anmäler dig till våra kurser via respektive kurssida. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.

Köp!