Interna utredningar

Ta med din kollega utan extra kostnad!* Nästa kurstillfälle: 20 november, stockholm
Anmäl dig nu!

Varje år drabbas många företag och organisationer av brott begångna av den egna personalen. Brott på arbetsplatsen kan kosta ditt företag flera miljoner årligen. Se till att ditt företag har minst en person som kan hantera interna utredningar!

 • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekomendationer. Läs mer om våra nya utbildningskoncept här.

Om kursen interna utredningar

Kursen Interna utredningar passar dig som handlägger interna brott eller är delaktig i det brottsförebyggande arbetet inom näringsliv eller offentlig förvaltning. Kursen lär dig att göra en utredning på rätt sätt vid misstanke om brott eller om brott uppstått.

För att lyckas behöver du veta vad lagen säger, vilken metod du ska använda och hur du ska genomföra intervjuer med misstänkta och berörda för att få ut det mesta av utredningen.

Kursen går igenom metoder för att upptäcka brott, utredningsmetodik och innehåller delmoment som: förebygg brott, utredningsmodellen, bevishantering, vad säger svensk lag, hur förbereder man sig internt och intervjuteknik.

Målgrupp

Du kan exempelvis ha befattningen säkerhetschef, HR-ansvarig, internrevisor, externrevisor eller controller.

Interna utredningar, möjligt att delta online.

Kursen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

*Erbjudandet gäller under hela 2020 och avser två personer från samma företag. Vid anmälan – fyll i en anmälan för respektive deltagare och skriv “Så viktig att du får ta med en kollega utan extra kostnad!i rutan övriga kommentarer.

Kursstart och plats

20 Nov 2020, Stockholm

Online

Utbildningens längd

1 dag

Kursavgift

9 200 exkl. moms

Kursens innehåll

Kursens går igenom metoder för att upptäcka brott, utredningsmetodik, hantering av bevis samt lagstiftning. Kursen innehåller följande delmoment:

 • Att förebygga brott
 • Att upptäcka brott
 • Utredningsmodellen
 • Bevishantering
 • Vad säger svensk lag?
 • Hur förbereder vi oss internt?
 • Intervjuteknik

Kursen mål

Du ska känna till olika metoder för utredningar och hur man lägger upp en intervju med misstänkta och andra berörda. Målet är att du efter genomgången kurs ska:

 • Känna till faktorer för att förebygga interna brott
 • Känna till “typiska” profiler och tillvägagångssätt för att begå interna brott
 • Vara förtrogen med utredningsmodellen
 • Känna till relevant lagstiftning
 • Kunna förbereda en utredningsintervju
 • Veta hur en utredningsintervju ska genomföras med olika personlighetstyper

Kursens längd

1 dag.

Datum och plats

Kursen erbjuds som digifysisk utbildning, vilket innebär att du kan välja om du vill närvara på utbildning i fysiskt klassrum eller digitalt, online. Läs mer om upplägget här.

20 november, Stockholm

Höstens kurstillfällen:

 • Kursen erbjuds i klassrum
 • Nyhet! Möjlighet att delta online
 • Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer
 • Läs mer här!

Föreläsare

Krister Gäfvert, Scutus AB

Vår föreläsare Krister Gäfvert är Utredningschef på Scutus AB och har en gedigen erfarenhet av utredningsverksamhet både från polis och privat sektor.

Genom befattningar vid Länskriminalen i Stockholm samt Rikskriminalpolisen har Krister erfarenhet som Operativ Förundersökningsledare samt Operativt ansvarig för delar av arbetet inom stora utredningar.

Han har även jobbat vid Ekobrottsmyndigheten i befattningar som bl.a. projektledare och nationell koordinator samt operativt ansvarig för en del av underrättelseverksamheten.

Kursavgift

9 200 kr exkl moms.

Mer information

Teeda Drammeh
08-783 7457
teeda.drammeh@stoldskyddsforeningen.se

Kursanmälan Interna utredningar

*uppgifterna är obligatoriska

Anmälan

Du anmäler dig till våra kurser via respektive kurssida. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.