Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Kursens innehåll

Kursens går igenom metoder för att upptäcka brott, utredningsmetodik, hantering av bevis samt lagstiftning. Kursen innehåller följande delmoment: 

 • Att förebygga brott
 • Att upptäcka brott
 • Utredningsmodellen
 • Bevishantering
 • Vad säger svensk lag?
 • Hur förbereder vi oss internt?
 • Intervjuteknik

Kursen mål

Du ska känna till olika metoder för utredningar och hur man lägger upp en intervju med misstänkta och andra berörda. Målet är att du efter genomgången kurs ska:

 • Känna till faktorer för att förebygga interna brott
 • Känna till "typiska" profiler och tillvägagångssätt för att begå interna brott
 • Vara förtrogen med utredningsmodellen
 • Känna till relevant lagstiftning
 • Kunna förbereda en utredningsintervju
 • Veta hur en utredningsintervju ska genomföras med olika personlighetstyper