Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

2018 infördes dataskyddsförordningen och reglerna för den nya kamerabevakningslagen trädde i kraft. Detta innebär förändringar för dig som bedriver kamerabevakning.

Under en halvdag går vi igenom förändringarna och förklarar också bakgrunden till förändringarna. Värdefull kunskap oavsett om du är kravställare, användare, upphandlare eller leverantör av säkerhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till användare och upphandlare av kamerabevakningssystem samt även till installatörer, och projektörer hos anläggningsfirmor, säkerhetskonsulter m fl.

Kursen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

Utbildningens längd
½ dag (09.00- 12.30)
Kursavgift
5 700 kr
exkl moms och måltidskostnader. Gå fler från samma företag och erhåll 10% rabatt på kursavgifterna.