Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

SSF erbjuder att leda en övning i krishantering för verksamhetens personal. En praktisk övning genomförs där deltagarna ställs inför ett fiktivt men realistiskt scenario. Övningen baseras på befintlig organisation, existerande planer och checklistor för krishantering.

Scenariot tas fram i samråd med beställaren.

Krisövning – upplägg och innehåll

Krisövningen omfattar 1 dag inklusive förberedelser.

Innehåll:

Förmiddag

  • Inledning, instruktioner och förutsättningar för övningen.
  • Skrivbordsövning genomförs.

Eftermiddag

  • Genomgång av övning.
  • Reflektioner. Hur fungerade organisationen, rollerna, beslutsfattandet?
  • Lärdomar – vad gick bra, vad gick dåligt, hur kan vi bli bättre?