Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Kursens innehåll

 • Vad är en kris?
 • Hur man förbereder sig för en kris?
 • Krisens olika faser.
 • Ledarskap under en kris.
 • Kriskommunikation.
 • Mediehantering.

Kursens mål

Efter utbildningen har man fått sådana kunskaper att man på sin arbetsplats;

 • kan organisera en effektiv krisledningsgrupp,
 • känner till olika typer av kriser,
 • kan skapa en beredskap för att ta hand om kriser,
 • har kunskap om grundläggande mediehantering,
 • kan förbereda och skriva en krisplan för verksamheten,
 • har kännedom om mänskliga reaktioner,
 • kan upprätta en kriskommunikationsplan.