Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Upphandling av inbrottslarm och kamerabevakningssystem ställer stora krav på kunskap, både hos beställare och leverantör, för att skapa en lösning som är anpassad till verksamhetens behov.

Förutom kunskap i projektering och teknik finns lagar som måste följas och regelverk att ta hänsyn till. Dessa dokument är under ständig förändring och för att vara säker på att du följer lagen och utnyttjar regelverken på bästa sätt är det viktigt att du håller dig uppdaterad, bl a tar kursen upp förändringarna dataskyddsförordningen och den nya kamerabevakningslagen innebär för dig som bedriver kamerabevakning.

Under kursen ges du möjlighet att få dina funderingar, frågeställningar och problem rörande kamerabevakning och inbrottslarm belysta.

Målgrupp

Kursen vänder sig till såväl användare och upphandlare av säkerhetssystem, som till installatörer, projektörer och säkerhetskonsulter för sådana system.

Kursen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

Kursstart och plats
21 okt Stockholm
Utbildningens längd
3 dagar
Kursavgift
18 900 kr
exkl moms