Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Kursens innehåll

 • Larmkomponenter, funktioner, uppbyggnad och systemlösningar. Detta illustreras med ett stor antal projekteringsexempel och övas i en projekteringsuppgift.
 • Inbrottslarm
 • Överfallslarm
 • Inpasseringssystem
 • Lagar och regelverk för larmanläggningar
 • Kamerabevakningslagen, praktiska tillämpningar och tolkningar.
 • Normen SSF 1060, teknik och projektering.
 • Teknik - kamera, objektiv, monitor, centralutrustning och lagringsmedia.
 • Projektering - användningsområden, kameraplacering, belysning, integrering och checklistor.

Kursens mål

 • Du känner till vilka tekniska möjligheter som finns i olika miljöer, och vad ditt företag har för skyldigheter respektive möjligheter i samband med kameraövervakning.
 • Du får kunskap om vilka regler som gäller för projektering och installation av larmsystem och hur dessa kan användas av såväl beställare som leverantör
 • Du är väl införstådd med larmets roll i ett säkerhetssystem, vet hur olika larm är uppbyggda och hur de fungerar. 
 • Du känner till innehållet i och kan använda gällande regelverk.