Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Obehöriga ska inte komma in. Men du vill komma ut om det brinner. Det går att kombinera.

Ägna en heldag åt balansgången mellan intrångsskydd och utrymningsmöjligheter. För ett lyckat resultat förebygger du intressekonflikten redan vid planeringen av det fysiska skyddet. Kursen genomförs i samarbete med Brandskyddsföreningen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som handlägger denna typ av frågor, som exempelvis säkerhetskonsulter, arkitekter och andra med särskilt intresse för området.

Kursen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

Kursstart och plats
25 apr Stockholm
14 nov Stockholm
Utbildningens längd
1 dag
Kursavgift
7 900 kr
exkl moms. Inkl måltidskostnader.