Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Det krävs kunskap för att du själv ska kunna bedöma lämplig skyddsnivå och vilka produkter som är bra eller undermåliga. Du ska även ta hänsyn till försäkringsbolagens krav och andra regelverk.

Efter kursen har du god kännedom om gällande regelverk och hur man ska planera det mekaniska skyddet. Kursen är även ett bra komplement till de byggnadstekniska reglerna, då anvisningar och riktlinjer om mekaniskt inbrottsskydd i stort sett saknas i Boverkets Byggregler.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som har till uppgift att bedöma eller upphandla produkter och lösningar för mekaniskt inbrottsskydd.

Kursen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

Kursstart och plats
21 nov Stockholm
Utbildningens längd
2 dagar
Kursavgift
15 300 kr
exkl moms