Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Kursens innehåll

  • Riskbedömning
  • Mekaniskt inbrottsskydd – det grundläggande skyddet
  • Presentation och genomgång av SSF 200
  • Förvaringsenheter – värdeskåp, säkerhetsskåp m m
  • Elmanövrerade låsanordningar
  • Inkrypningsskydd – galler och glas
  • Standarder och normer för provning – provningsmetodik
  • Projektering

Kursens mål

Efter kursen har du god kännedom om gällande regelverk och hur man ska planera det mekaniska skyddet.